Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μονοετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης: Digital Design & Web Programming

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AKTO - Art & Design

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα σπουδών, με την παρακολούθηση των αντιστοίχων μαθημάτων, δίνει την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης Web Programming & Responsive Media ή Computer Graphics & Web Design.

Στο πρόγραμμα Computer Graphics & Web Design συνδυάζονται ισορροπημένα οι βασικές αρχές της διαφήμισης, της οπτικής και έντυπης επικοινωνίας, με τον ψηφιακό σχεδιασμό εντύπου, το σχεδιασμό ιστοσελίδων για το διαδίκτυο και τη δημιουργία και διαφημιστική προβολή στα Social Media, με τη χρήση και εφαρμογή των σημαντικότερων σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ.

Στο πρόγραμμα Web Programming & Responsive Media οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στην δημιουργία περιεχομένου Web με την χρήση κώδικα HTML, CSS και Java Script. Γνωρίζουν τις σχεδιαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή Responsive Website, αποκτούν επαρκείς γνώσεις στις περιοχές των Ux/Ui και δημιουργούν υλικό για τα κυρίαρχα Social Media.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

[Κατεύθυνση Web Programming & Responsive Media]
1ο εξάμηνο σπουδών

Διαφήμιση

 • Εισαγωγή στη διαφήμιση, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές εφαρμογές της.
 • Ιστορική αναδρομή: Οι “γίγαντες” της διαφήμισης και οι θεωρίες τους.
 • Η δημιουργική στρατηγική και το brief.
 • Ανάπτυξη δημιουργικού σκεπτικού και δημιουργικών ιδεών.
 • Τα διαφημιστικά μέσα: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 • Η συμπεριφορά του καταναλωτή: χαρακτηριστικά κοινού.
 • Διαφημιστικές Εφαρμογές: Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σενάριο, Έντυπες Καταχωρίσεις, Αφίσες, Διαφημιστικά Έντυπα, Ειδικές εφαρμογές.

Σημειολογία

 • Τι είναι σημειολογία, σε τι αποσκοπεί η ενασχόλησή μας με αυτή, γιατί είναι σημαντική για την επικοινωνία.
 • Κύριοι εκπρόσωποι της σημειολογίας και τα βασικά σημεία των θεωριών τους.
 • Η ερμηνεία των σημείων: Πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, βάσει των νοημάτων που δίνουμε στα σημεία.
 • Η σύνθεση νοημάτων με τη χρήση των σημείων: Ποια είναι “τα συστατικά” ενός μηνύματος ώστε να γίνει κατανοητό σε συγκεκριμένα κοινά.
 • Ο ρόλος των στερεοτύπων, των χρωμάτων, της κουλτούρας, της ιδεολογίας, των εθνικών στοιχείων στη σύνθεση και ανάλυση του νοήματος.

Digital Imaging / Adobe Photoshop

 • Χρήση των βασικών εργαλείων και εντολών του Photoshop.
 • Τα διάφορα formats ψηφιακής εικόνας και οι χρήσεις τους.
 • Τα είδη των επιλογών (selections) και οι διαδρομές (paths).
 • Τα Layers και η σημασία τους στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
 • Δυναμική χρήση της μάσκας (mask) και των channels.
 • Μετατροπή έγχρωμης εικόνας σε ασπρόμαυρη με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο.
 • Αλλαγή χρώματος σε επί μέρους στοιχεία της εικόνας.
 • Το ξεφοντάρισμα και οι ειδικές απαιτήσεις του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
 • Δημιουργία και επεξεργασία κειμένου στο Photoshop.
 • Αντιμετώπιση υψηλού contrast, χαμηλού contrast, υπερέκθεσης και υποέκθεσης.
 • Δυναμικό retouch και αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων.
 • Οι καταστάσεις ανάμιξης (blending modes).
 • Η σύνθεση στο Photoshop – Οι τεχνικές των ενθέσεων.
 • Γενικά περί φίλτρων (Filters).
 • Δημιουργία υφής υλικών με την χρήση φίλτρων.
 • Διόρθωση της προοπτικής και εξάλειψη των παραμορφώσεων.
 • Εξαγωγή αρχείων ψηφιακής εικόνας στο web.

Digital Imaging / Adobe Illustrator

 • Χρήση των βασικών εργαλείων και εντολών του Illustrator για την δημιουργία διανυσματικών γραφικών.
 • Δημιουργία απλών και σύνθετων σχημάτων με τα εργαλεία του Illustrator.
 • Δυναμική χρήση του εργαλείου της πένας (pen tool).
 • Δημιουργία συνθέσεων.
 • Επεξεργασία και διαχείριση γραμμάτων.
 • Τα Layers και η σημασία τους στην επεξεργασία διανυσματικών γραφικών.
 • Εξαγωγή αρχείων διανυσματικών γραφικών στο web.

Web Programming I

 • Σύνταξη της HTML. Έγγραφα HTML.
 • Σύνταξη των CSS (Cascading Style Sheets).
 • Δημιουργία περιεχομένου σε web σελίδα μέσω του προγράμματος Adobe Dreamweaver.
 • Κατασκευή ενός απλού website στο περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver με την χρήση κώδικα HTML και CSS.

2ο εξάμηνο σπουδών

Social Media

 • Τα Social Media στην καθημερινότητά μας. Τα δημοφιλέστερα Social Media και τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
 • Βασικοί κανόνες επικοινωνίας στα Social Media, θέσπιση στρατηγικής και στόχων. Η σωστή επιλογή μείγματος Social Media.
 • Ξεκινώντας μια σελίδα στα Social Media, βασικές οδηγίες και υλικά.
 • Στρατηγική προσέγγιση και καθημερινή διαχείριση των Social Media λογαριασμών.
 • Social Media reporting και βασικά metrics.
 • Διαφημιστική προβολή στα Social Media και βασικές τεχνικές για επιτυχημένες Social Media καμπάνιες.
 • Social Μedia και η σημασία τους στο e-commerce.

Web Programming II

 • HTML 5.0 και CSS 3.0: Τα νέα standards στο web design.
 • Σύνταξη σύνθετου CSS (Cascading Style Sheets) 3.0 κώδικα.
 • Δημιουργία περιεχομένου σε web σελίδα μέσω του προγράμματος Adobe Dreamweaver.
 • Κατασκευή ενός πλήρους website στο περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver με την χρήση σύνθετου κώδικα HTML 5.0 και CSS 3.0.
 • Χρήση κώδικα JavaScript για την δημιουργία εξειδικευμένου περιεχομένου.
 • Εισαγωγή ήχου και video σε μία web σελίδα.
 • Οι τύποι animation, που μπορούμε να δημιουργήσουμε με Animated Gifs.
 • Έξοδος και τελική κατασκευή ενός web banner με Animated Gif.
 • Οι τύποι animation, που μπορούμε να δημιουργήσουμε με την χρήση των CSS 3.0.
 • Έξοδος και τελική κατασκευή ενός web banner με CSS 3.0.

Responsive Web – UX/UI

 • Κατασκευή Responsive website στο περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver, με χρήση προχωρημένου κώδικα HTML και CSS.
 • Θεωρητικές αναφορές και ανάλυση στις έννοιες των User Experience Design (UX) και User Interface Design (UI).
 • Εφαρμογές της θεωρίας περί UX και UI, με κατάλληλα επιλεγμένα παραδείγματα.
 • Διαχείριση websites: Ανέβασμα (uploading) και κατέβασμα (downloading) μίας web σελίδας ή ενός ολόκληρου website.

[Κατεύθυνση Computer Graphics & Web Design]
1ο εξάμηνο σπουδών

Διαφήμιση

 • Εισαγωγή στη διαφήμιση, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές εφαρμογές της.
 • Ιστορική αναδρομή: Οι “γίγαντες” της διαφήμισης και οι θεωρίες τους.
 • Η δημιουργική στρατηγική και το brief.
 • Ανάπτυξη δημιουργικού σκεπτικού και δημιουργικών ιδεών.
 • Τα διαφημιστικά μέσα: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 • Η συμπεριφορά του καταναλωτή: Χαρακτηριστικά κοινού.
 • Διαφημιστικές Εφαρμογές: Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σενάριο, Έντυπες Καταχωρίσεις, Αφίσες, Διαφημιστικά Έντυπα, Ειδικές εφαρμογές.

Σημειολογία

 • Τι είναι σημειολογία, σε τι αποσκοπεί η ενασχόλησή μας με αυτή, γιατί είναι σημαντική για την επικοινωνία.
 • Κύριοι εκπρόσωποι της σημειολογίας και τα βασικά σημεία των θεωριών τους.
 • Η ερμηνεία των σημείων: Πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, βάσει των νοημάτων που δίνουμε στα σημεία.
 • Η σύνθεση νοημάτων με τη χρήση των σημείων: Ποια είναι “τα συστατικά” ενός μηνύματος ώστε να γίνει κατανοητό σε συγκεκριμένα κοινά.
 • Ο ρόλος των στερεοτύπων, των χρωμάτων, της κουλτούρας, της ιδεολογίας, των εθνικών στοιχείων στη σύνθεση και ανάλυση του νοήματος.

Ψηφιακός Σχεδιασμός & Επεξεργασία Εικόνας / Adobe Illustrator

 • Εισαγωγή στο Illustrator.
 • Βασικές αλλαγές μεγέθους, γωνίας και μετακινήσεις αντικειμένων.
 • Σχεδιασμός paths με το pen tool.
 • Δημιουργία χρώματος.
 • Στοίχιση και αναδιανομή σχημάτων.
 • Ιδιότητες περιγράμματος.
 • Εισαγωγή στα Layers.
 • Ένωση και αποκοπή σχημάτων.
 • Δημιουργία κειμένου.
 • Symbols.
 • Εργαλείο Blend.
 • Envelope distort.

Ψηφιακός Σχεδιασμός & Επεξεργασία Εικόνας / Adobe Photoshop

 • Εισαγωγή στο χρώμα.
 • Βασικά στοιχεία ηλεκτρονικών εικόνων.
 • Βασικές αρχές διαχείρισης χρώματος.
 • Εισαγωγή στο Adobe Bribge.
 • Εισαγωγή στο Photoshop.
 • Εισαγωγή στη χρωματική και τονική διόρθωση.
 • Επιλογές και τοπικές διορθώσεις.
 • Εισαγωγή στα Layers.
 • Εισαγωγή στο ρετουσάρισμα.
 • Μάσκες και κανάλια.
 • Χρωματική και τονική διόρθωση.
 • Vanishing Point.
 • Smart objects.
 • Επεξεργασία κειμένου στο Photoshop.
 • Αυτόματη δημιουργία «Πανοραμάτων».
 • Content Aware Scaling.
 • Brushes.

2ο εξάμηνο σπουδών
Social Media

 • Τα Social Media στην καθημερινότητά μας. Τα δημοφιλέστερα Social Media και τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
 • Βασικοί κανόνες επικοινωνίας στα Social Media, θέσπιση στρατηγικής και στόχων. Η σωστή επιλογή μείγματος Social Media.
 • Ξεκινώντας μια σελίδα στα Social Media, βασικές οδηγίες και υλικά.
 • Στρατηγική προσέγγιση και καθημερινή διαχείριση των Social Media λογαριασμών.
 • Social Media reporting και βασικά metrics.
 • Διαφημιστική προβολή στα Social Media και βασικές τεχνικές για επιτυχημένες Social Media καμπάνιες.
 • Social Μedia και η σημασία τους στο e-commerce.

Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπου

 • Περιεχόμενα Εκπαιδεύσεων InDesign.
 • Δημιουργία νέου εγγράφου.
 • Master Pages.
 • Εισαγωγή κειμένου.
 • Επεξεργασία κειμένου.
 • Τυπογραφικό πλέγμα.
 • Εισαγωγή φωτογραφιών.
 • Ταυτότητες κειμένου.
 • Πίνακες.
 • Περιεχόμενα.
 • Κλείσιμο αρχείων PDF.

Web Design – New Media

 • Σύνταξη της HTML. Έγγραφα HTML.
 • Σύνταξη των CSS (Cascading Style Sheets).
 • Δημιουργία περιεχομένου σε web σελίδα μέσω του προγράμματος Adobe Dreamweaver.
 • Κατασκευή ενός πλήρους website στο περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver με την χρήση κώδικα HTML και CSS.
 • Ανέβασμα (uploading) και κατέβασμα (downloading) μίας web σελίδας ή ενός ολόκληρου website.
 • Οι τύποι animation, που μπορούμε να δημιουργήσουμε με Animated Gifs.
 • Έξοδος και τελική κατασκευή ενός web banner με Animated Gif.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο απογεύματα την εβδομάδα, συνολικής διάρκειας εννέα (9) ωρών, και με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση σπουδών (ΑΚΤΟ Κατάρτιση, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, με την αδειοδότηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.