Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: ΗΡΑΚΛΕΙΟ (1)

Φίλτρα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/06/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις γνωρίζοντας τη δομή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο σεμινάριο θα περιγραφεί η αρχιτεκτονική δομή και οι...
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development