Βρείτε Σεμινάρια

ΚΕΚ ΚΕΜ | Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας

Αβέρωφ 29 και Καπνοκοπτηρίου, 10433, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Το ΚΕΚ ΚΕΜ ή αλλιώς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης “Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας ” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012. Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ειδικό κωδικό αριθμό 2000517

Επιπρόσθετα έχει εξασφαλίσει συνεργασία με καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης οι οποίοι αναγνωρίζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζουν την αξιοπιστία του όπως: TUV HELLAS, UNICERT και η CISCO.

Το ΚΕΚ ΚΕΜ προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το ΚΕΚ ΚΕΜ έχει έδρα στην Αθήνα, Αβέρωφ 29 και Καπνοκοπτηρίου.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς διατηρεί άριστη και στενή συνεργασία με άλλους πιστοποιημένους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους εργαζόμενους, μεγάλο μέρος των οποίων κατέχει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων, οι οποίοι εργάζονται είτε σε Πανεπιστήμια είτε σε γνωστά ερευνητικά κέντρα.

Για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων το ΚΕΚ ΚΕΜ συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών - συνεργατών (τηρείται αρχείο άνω των 2500 ατόμων πανελλαδικά, το οποίο διαρκώς ανανεώνεται).

Η κτιριακή υποδομή του ΚΕΚ ΚΕΜ περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές αίθουσες διδασκαλίας όσο και αίθουσες πληροφορικής οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Συνολικά το ΚΕΚ ΚΕΜ διαθέτει 6 αίθουσες (4 αίθουσες διδασκαλίας και 2 αίθουσες πληροφορικής) πλήρως εξοπλισμένες με συνολική δυναμικότητα 121 άτομα και συνολικό εμβαδό 488 τ.μ.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μιας και διαθέτει εξοπλισμό και νέα εκπαιδευτικά μέσα, σε πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο.

Σεμινάρια σε Αίθουσα

E-Learning

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.