ΤΡΙΚΑΛΑ

Σεμινάρια: ΤΡΙΚΑΛΑ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1 Σεμινάρια

ΤΡΙΚΑΛΑ 21/10/2019
Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma)......