7/9/2023

Εξ αποστάσεως σεμινάρια Διαχείρισης Ασφαλείας και Λιτής Διοίκησης Βιομηχανικών επιχειρήσεων από το ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ)

E-Learning

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει νέα e-learning σεμινάρια στην κατηγορία ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον.

Το έργο Operational Excellence in Manufacturing του ΚΔΒΜ του ΕΚΠΑ αποτελείται από 3 προγράμματα εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:

α) Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management) και
β) Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing)
γ) Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 & Smart Factory)

τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ).

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, ομάδα στόχο αποτελούν:

  •  Mεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων (εργοδηγοί, προϊστάμενοι παραγωγής και συντήρησης, στελέχη προγραμματισμού παραγωγής, υπεύθυνοι προμηθειών, προϊστάμενοι ποιοτικού ελέγχου, μηχανικοί ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής προστασίας, μηχανικοί έργων, τεχνικοί ασφαλείας, τεχνικοί διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, διευθυντές εργοστασίων, διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ).
  •  Επαγγελματίες που επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, Lean Managers, Operational Excellence Coordinators, κ.α.).
  •  Απόφοιτοι και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πεδίο της Βιομηχανικής Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες - Εγγραφές: Operational Excellence in Manufacturing

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας