30/10/2019

Εξ αποστάσεως σεμινάρια Διαχείρισης Ασφαλείας και Λιτής Διοίκησης Βιομηνανικών επιχειρήσεων από το ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ)

E-Learning

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει νέα σεμινάρια στην κατηγορία ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον.

Το έργο Operational Excellence in Manufacturing του ΚΔΒΜ του ΕΚΠΑ αποτελείται από 2 προγράμματα εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:

α) Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management) και
β) Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing)

τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ).

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, ομάδα στόχο αποτελούν:
• Mεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων (εργοδηγοί, προϊστάμενοι παραγωγής και συντήρησης, στελέχη προγραμματισμού παραγωγής, υπεύθυνοι προμηθειών, προϊστάμενοι ποιοτικού ελέγχου, μηχανικοί ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής προστασίας, μηχανικοί έργων, τεχνικοί ασφαλείας, τεχνικοί διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, διευθυντές εργοστασίων, διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ).
• Επαγγελματίες που επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, Lean Managers, Operational Excellence Coordinators, κ.α.).
• Απόφοιτοι και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πεδίο της Βιομηχανικής Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες - Εγγραφές: Operational Excellence in Manufacturing

Προτεινόμενες σχολές

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εργαστήριο Οικονομικής και
Κοινωνικής Πολιτικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΔΙΒΙΜ
Πάνω από 40 προγράμματα
elearning
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Σεμινάρια Λογιστικής
28 χρόνια εμπειρίας

ΚΕΔΙΒΙΜ1 | ΕΟΠΠΕΠ | ΥΠ. ΠΑΙΔ
Διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Elearning Τμήμα Χρημ/κής Πανεπιστημίου Πειραιώς
SAP, Logistics, Λογιστική,
Επενδύσεις, Χρημ/κα
Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από
Πιστοποιημένο Φορέα
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Διαβάστε επίσης