23/08/2021

Εξ αποστάσεως σεμινάρια Διαχείρισης Ασφαλείας και Λιτής Διοίκησης Βιομηνανικών επιχειρήσεων από το ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ)

E-Learning

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει νέα e-learning σεμινάρια στην κατηγορία ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον.

Το έργο Operational Excellence in Manufacturing του ΚΔΒΜ του ΕΚΠΑ αποτελείται από 2 προγράμματα εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:

α) Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management) και
β) Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing)

τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ).

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, ομάδα στόχο αποτελούν:
• Mεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων (εργοδηγοί, προϊστάμενοι παραγωγής και συντήρησης, στελέχη προγραμματισμού παραγωγής, υπεύθυνοι προμηθειών, προϊστάμενοι ποιοτικού ελέγχου, μηχανικοί ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής προστασίας, μηχανικοί έργων, τεχνικοί ασφαλείας, τεχνικοί διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, διευθυντές εργοστασίων, διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ).
• Επαγγελματίες που επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, Lean Managers, Operational Excellence Coordinators, κ.α.).
• Απόφοιτοι και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες σε ένα πεδίο της Βιομηχανικής Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες - Εγγραφές: Operational Excellence in Manufacturing

Προτεινόμενες σχολές

EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
International Distance Studies-Eξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πιστοποιημένα προγράμματα
Imagine your future
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μοριοδοτούμενα σεμινάρια
Ειδική Αγωγή - Διδακτική
Μεθοδολογία - Εξ αποστάσεως
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών