Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (PLANT MAINTENANCE PLANNING)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
21/02/2023 έως 22/02/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 22/02/2023

Εισηγητής

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σε ποιους απευθύνεται

- Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
- Προσωπικό Τεχνικής Διεύθυνσης

Περιγραφή σεμιναρίου

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο των διαδικασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων και συστημάτων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της Συντήρησης για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των τεχνικών πόρων με μειώνοντας το κόστος συντήρησης.

Περιεχόμενα

  • Βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και ελέγχου Συντήρησης Εγκαταστάσεων και συστημάτων.
  • Τύποι Συντήρησης (Προληπτική, Διορθωτική, Βελτιωτική)
  • Οργανωτικές δομές Συντήρησης (Κέντρα Εργασίας Συντήρησης, Εργαλειοδοτήρια, Αποθήκες Ανταλλακτικών)
  • Βασικά δεδομένα Συντήρησης: Υλικά, Πίνακες Υλικών (BOM), Λίστες εργασιών (Task lists)
  • Προγραμματισμός Εργασιών Συντήρησης
  • Αναλώσεις Υλικών και Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Συντήρησης
  • Εξωτερικοί Συνεργάτες, Συμβάσεις Εγγυήσεις
  • Διαχείριση Ανταλλακτικών
  • Κόστος Συντήρησης

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.