Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/02/2023
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
21/04/2023
09:00 - 17:00

Εισηγητής

Αγγελική Κοτσολάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Στα στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων που επιθυμούν:
- να διαχειριστούν σωστά την επικοινωνία ως εργασιακό εργαλείο
- να αναπτύξουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες
- να αναπτύξουν λειτουργικές εργασιακές σχέσεις & υψηλό επίπεδο ομαδικότητας

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Επικοινωνία είναι ένα στοιχείο-κλειδί για επιτυχία στο χώρο εργασίας και η πιο ουσιώδης εργασιακή ικανότητα καθώς συμβάλει καταλυτικά στην αναγνώριση και την επίλυση όλων των εργασιακών θεμάτων.

Περιεχόμενα
- Η διαδικασία της Επικοινωνίας
- Επικοινωνία: Η “μύτη του παγόβουνου”
- Τρόποι Επικοινωνίας (Communication Styles)
- Εμπόδια στην Επικοινωνία και πως ξεπερνιούνται
- Επιτυχημένη Επικοινωνία με όλους
- Αποτελεσματική ακρόαση
- Γλώσσα σώματος & Παραγλώσσα – το 93% της Επικοινωνίας

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.