Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για Ενήλικες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Περιγραφή σεμιναρίου

Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

Βασικό Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας Επίπεδο Α2
To Επίπεδο Α2 βοηθά τον σπουδαστή να κατέχετε τις βασικές δεξιότητες στα Αγγλικά, να κατανοεί απλά κείμενα, να μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από οικείες καταστάσεις, να αντιλαμβάνεται τυποποιημένες ανακοινώσεις και απλές προφορικές οδηγίες.

Μεσαίο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας Β1
To Επίπεδο Β1 ο σπουδαστής ειδικεύεται στην επικοινωνία με ευχέρεια στα Αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις, διάβασμα απλών κειμένων ή άρθρα περιοδικών, ικανότητα σύνταξης επιστολών που αφορούν συνηθισμένα θέματα.

Ανώτερο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας Β2 (Lower)
To Επίπεδο Β2 σας βοηθά να κατανοείτε κείμενα από μία ευρεία ποικιλία πηγών.
Να κρατάτε σημειώσεις όταν ο ομιλητής είναι αγγλόφωνος. Να μπορείτε να συνομιλείτε με ανθρώπους στα Αγγλικά γύρω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. Να καταλαβαίνετε ανθρώπους που μιλούν Αγγλικά σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Ανώτατο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας C1 (Advanced)
Το Επίπεδο C1 σας βοηθά να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς. Να χρησιμοποιείτε τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευελιξία. Να συντάσσετε σαφή και καλά δομημένα κείμενα πάνω σε περίπλοκα ζητήματα.

Ανώτατο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας Γ2 (Proficiency)
Το Proficiency πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλε-κατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή
Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.