Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011 ΕΕ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
5/12/2023 έως 6/12/2023
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30Ημ/νία Λήξης: 6/12/2023

Εισηγητής

Μαθιός Βλαχάκης

Σε ποιους απευθύνεται

- Μελετητές
- Εργαστήρια
- Τεχνικές Εταιρείες
- Παραγωγούς προϊόντων δομικών κατασκευών
- Συμβούλους
- Δημόσιο και λοιπούς φορείς διαχείρισης έργων
- Εσωτερικούς Επιθεωρητές παραγωγής δομικών υλικών

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και Κανονισμός 305/2011) και να περιγράψει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα για τη χρήση και την εφαρμογή της σήμανσης CE στις κατασκευές. Παράλληλα, δίνει τα κατάλληλα εργαλεία στους παραγωγούς, τους μελετητές και τους ιδιοκτήτες για τη σωστή εφαρμογή των προτύπων και την αναγνώριση των καταλληλότερων υλικών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα

  • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες
  • Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και ο Κανονισμός ΕΕ 305/2011
  • Ο δρόμος προς τη σήμανση CE
  • Ευρωκλάσσεις
  • Μέθοδοι Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης
  • Κοινοποιημένοι οργανισμοί
  • Δήλωση Επιδόσεων
  • Σήμανση CE
  • Εφαρμογές σε προϊόντα

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.