Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011 ΕΕ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Μαθιός Βλαχάκης

Σε ποιους απευθύνεται

- Μελετητές
- Εργαστήρια
- Τεχνικές Εταιρείες
- Παραγωγούς προϊόντων δομικών κατασκευών
- Συμβούλους
- Δημόσιο και λοιπούς φορείς διαχείρισης έργων
- Εσωτερικούς Επιθεωρητές παραγωγής δομικών υλικών

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και Κανονισμός 305/2011) και να περιγράψει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα για τη χρήση και την εφαρμογή της σήμανσης CE στις κατασκευές. Παράλληλα, δίνει τα κατάλληλα εργαλεία στους παραγωγούς, τους μελετητές και τους ιδιοκτήτες για τη σωστή εφαρμογή των προτύπων και την αναγνώριση των καταλληλότερων υλικών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Προϊόντα
- Σήμανση CE
- Ευρωκλάσσεις
- Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες
- Κοινοποιημένοι οργανισμοί
- Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ- Κανονισμός 305/2011
- Μέθοδοι Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης
- Πιστοποίηση και Δήλωση Συμμόρφωσης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.