Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποίηση Υλικών Κατασκευών. Νομοθεσία, Εργαλεία, μεθοδολογία και κρισιμότητα σε θέματα πιστοποίησης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Γ. Καρακατσάνης, Π. Λεβαντής, Β. Καλφούντζος, Δ. Μαναγούδης, Β. Καμανατζής, Α. Μπόνου, Ε. Χρυσάγη

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εμπλεκομένους στην μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων, στους μηχανικούς προμηθειών, κατασκευαστές, consultats, auditors, developers.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

  • Την απόκτηση γνώσεων σε επίπεδο νομολογίας
  • Την κατανόηση επιπτώσεων της τεχνολογίας υλικών στην μελέτη και κατασκευή
  • Tην ανάπτυξη σε ένα πεδίο εφαρμογών που θα συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη
  • Κατανόηση εννοιών EPDs, LCA, VOCs, FSC, Responsible sourcing, ISO 14067, Zero Carbon Product, EU Taxonomy, Cradle to Cradle
  • Την υιοθέτηση γνώσεων που θα ενισχύσουν την θέση τους στην ομάδα έργου καθώς και το επαγγελματικό τους προφίλ

Περιγραφή σεμιναρίου

H TÜV AUSTRIA Academy και το SBC Greece, παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίηση Υλικών Κατασκευών. Νομοθεσία, Εργαλεία, μεθοδολογία και κρισιμότητα σε θέματα πιστοποίησης

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Τα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντολογικά πιστοποιημένα έργα, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Η απαίτηση υψηλού γνωστικού επιπέδου σε επίπεδο μελέτης και εφαρμογής, καθιστά απαραίτητο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να κατέχουν διευρυμένες γνώσεις και υψηλό επίπεδο κατάρτισης στον τομέα αυτό, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες των κατασκευών.

Το Sustainable Certifications and Product’s Value in Construction Industry είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει και εμβαθύνει στην σημασία των υλικών που επιλέγονται για την διαδικασία μελέτης και κατασκευής με περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα Circular Economy, ESG, EU Taxonomy, LCAs, EPDs, VOCs, και την διερεύνηση γνώσεων με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των έργων και μελετών και την κατανόηση πληροφοριών για την βελτίωση της ολοκλήρωσης και συμμετοχής ενός μέλους ομάδας έργου, στην διαδικασία της πιστοποίησης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος “ Sustainable Certifications and Product’s Value in Construction Industry” είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, επίπεδο γνώσεων και κατανόησης καθώς και την συνεργασία τους, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά την εμπλοκή τους σε έργα υψηλού κύρους, ποιότητας και πιστοποίησης με αειφορικά πρότυπα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA Academy διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.