Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Περιβαλλοντική εκπαίδευση εργαζομένων εργοταξίων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Θωμάς Κόλλιας

 • BSc Περιβάλλοντος
 • MSc Οικολογική Διαχείριση
 • Περιβαλλοντολόγος (MSc, BSc), με επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και γενικότερα στο σχεδιασμό πράσινων λύσεων για επιχειρήσεις και έργα υποδομής. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα μείωσης του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος επιχειρήσεων, εργοταξίων και έργων υποδομής, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση εργαζομένων. Επιπρόσθετα, έχει πολύ καλή γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών.
 • Εκπαιδευτής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησηςκαι Αυτοδιοίκησης (περιβαλλοντική νομοθεσία, ΑΠΕ).
 • Εκπαιδευτής σε προσωπικό βιομηχανικών, έργων υποδομής, εργοταξίων, νοσοκομείων κλπ. σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη

 • εργοληπτικών εταιρειών
 • κατασκευαστικών εταιρειών
 • εταιρειών που είναι προμηθευτές εργοταξίων (δλδ. εταιρείες λατομείων, παρασκευής σκυροδέματος, παραγωγής ασφαλτομείγματος, συντήρησης βαρέων οχημάτων εργοταξίων).

Τα στελέχη αυτά είναι υπεύθυνα στα εργοτάξια ή στις προαναφερόμενες εταιρείες – ως προμηθευτές εργοταξίων – για ζητήματα υγείας & ασφάλειας, περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, αδειοδότησης εργοταξίων και για την εκπαίδευση προσωπικού εργοταξίου.

Σκοπός

Το σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την περιβαλλοντική διαχείριση ενός εργοταξίου. Μέσα από συνεκτικές παρουσιάσεις, ομαδικές συζητήσεις και ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη σχετική με τα εργοτάξια περιβαλλοντική νομοθεσία, τις υποχρεώσεις και τις καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των εργοταξίων. Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν ζητήματα περί αποβλήτων (πχ. απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), επικίνδυνα, scrap), διαρροές, θόρυβος, σκόνη, βιοποικιλότητα, ενέργεια, κλίμα κλπ.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι εφοδιασμένοι με τα εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται, για να διαχειριστούν όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα ενός εργοταξίου, δίνοντας λύσεις και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης εργοταξίου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Μέρος 1: Εισαγωγή

 • Παρουσίαση των στόχων του σεμιναρίου
 • Βασική περιβαλλοντική νομοθεσία για τα εργοτάξια
 • Αρχές Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου

Μέρος 2: Απόβλητα εργοταξίου

 • Aπόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
 • Μπαταρίες, συσσωρευτές
 • Μέταλα, πλαστικό, ξύλο
 • Ορυκτέλαια
 • Ρυπασμένα χώματα, εξοπλισμός κλπ
 • Απόβλητα γραφείων
 • Αποθήκευση αποβλήτων
 • Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Μέρος 3: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα εργοταξίου

 • Κατανάλωση νερού
 • Θόρυβος, δονήσεις
 • Σκόνες, αέρια ρύποι
 • Προστασία εδάφους
 • Προστασία βιοποικιλότητας
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών
 • Διαχείριση ενέργειας, ανθρακικές εκπομπές
 • Πολιτιστική κληρονομιά

Μέρος 4: Κοινωνικό αποτύπωμα εργοταξίου

 • Σχέση με τοπικές κοινωνίες
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Θέματα ισότητας στο εργοτάξιο
 • Παρενόχληση και εκφοβισμός στο εργοτάξιο
 • Τοπική οικονομία, προμηθευτές

Μέρος 5: Παραδείγματα

 • Παραδείγματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης εργοταξίων
 • Καλές πρακτικές (από άλλα εργοτάξια)
 • Tool box talks
 • Περιβαλλοντικές σημάνσεις

Μέρος 6: Συμπεράσματα

 • Ανασκόπηση των σημαντικότερων σημείων που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
 • Συζήτηση

Πληροφορίες συμμετοχής

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Τετάρτη 22.05.24 17.00 – 21.30
Πέμπτη 23.05.24 17.00 – 21.30

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

120€

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ έως 100% (εφόσον δημοσιευτεί η εγκύκλιος). Η projectyou αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.