Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

YACHTING : Δημιουργία, Οργάνωση και Λειτουργία Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
22/4/2024
80 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
20/5/2024
80 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
17/6/2024
80 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Ιδιώτες και επαγγελματίες, αποφοίτους ναυτιλιακών και τουριστικών σπουδών καθώς και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη με οποιονδήποτε τρόπο (ίδρυση εταιρείας, στελέχη – ειδικότητες) στον θαλάσσιο τουρισμό με έμφαση στα παρακάτω:

 • Ιδιοκτήτες - ιδρυτές εταιρείας σκαφών αναψυχής.
 • Διαχειριστές εταιρειών σκαφών αναψυχής.
 • Στελέχη επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού.
 • Αποφοίτους ναυτιλιακών σπουδών.

Σκοπός

Το σεμινάριο YACHTING: Δημιουργία, Οργάνωση και Λειτουργία Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής έχει ως στόχο την εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την δημιοργία, την ολοκληρωμένη οργάνωση και λειτουργία μιας εταιρείας σκαφών αναψυχής.

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:

 • Κατανόηση του Κλάδου: Εισαγωγή στον κλάδο του yachting στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και στους διάφορους τύπους εταιρειών, σκαφών, πληρωμάτων, και συνεργατών προμηθευτών.
 • Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Το σεμινάριο παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη διαδικασία δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας μιας εταιρείας σκαφών αναψυχής από το μηδέν.
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός: Στο πλαίσιο του σεμιναρίου γίνεται πλήρης ανάλυση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας μιας εταιρείας σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Διαχείριση Πόρων: Εξετάζονται οι τρόποι αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που διαθέτει μια εταιρεία σκαφών αναψυχής.
 • Επέκταση και Δραστηριοποίηση: Αναλύονται οι δυνατότητες επέκτασης και δραστηριοποίησης της εταιρείας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.
 • Εσωτερική και Εξωτερική Διαχείριση: Παρέχονται οδηγίες για την αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών και των εξωτερικών σχέσεων της εταιρείας.
 • Προώθηση της Εταιρείας: Εξετάζονται οι καλές πρακτικές για την ορθή προώθηση της εταιρείας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο YACHTING : Δημιουργία, Οργάνωση και Λειτουργία Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής αποσκοπεί στη συμβουλευτική και καθοδήγηση για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία μιας εταιρείας σκαφών αναψυχής από το σημείο μηδέν έως την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που διαθέτει. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρέχεται πλήρης ανάλυση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας μιας τέτοιας εταιρείας, καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες επέκτασης και δραστηριοποίησης, οι τρόποι εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης, καθώς και οι κατάλληλες στρατηγικές προώθησης για την εταιρεία.

Θεματικές Ενότητες
1. Σύσταση εταιρείας
2. Επιλογή επιχείρησης / Τύποι Νομικών Προσώπων
3. ΝΕΠA
4. Φορολογικές υποχρεώσεις - ιδιαιτερότητες
5. Έγγραφα σύστασης εταιρείας
6. Αρμόδιες υπηρεσίες
7. Μητρώο ΝΕΠΑ
8. Ενημέρωση – κωδικοποίηση νέου νόμου 4926/2022
9. Επιλογή και διαχείριση σκάφους
10. Τύποι σκαφών στην αγορά
11. Εξοπλισμός και συντήρηση σκάφους
12. Βραχυπρόθεσμο - μακροπρόθεσμο οικονομικό πλάνο
13. Οργάνωση εταιρείας
14. Δημιουργία εταιρικού προφίλ
15. Επιλογή βάσης δραστηριοποίησης
16. Ψηφιακή οργάνωση και προβολή
17. Πλατφόρμα εσωτερικής διαχείρισης "KLEESTO"
18. Πλατφόρμα πωλήσεων Β2C "Click&boat"
19. Πλατφόρμα πωλήσεων Β2Β "NAUSYS"
20. Επιλογή υπηρεσιών – προϊόντων
21. Επιλογή προσωπικού και συνεργατών
22. Ασφάλιση - παροχές
23. To yachting στην ευρωπαϊκή αγορά
24. To yachting στην ελληνική αγορά
25. Ψηφιακή παρουσία εταιρείας
26. Μέθοδοι πληρωμών
27. Ναυλοσύμφωνα και διαδικασίες απόπλου
28. Διαδικασίες έκδοσης απόπλου
29. Όροι και λεπτομέρειες ναυλοσυμφώνου
30. Ασφάλιση σκαφών: Κίνδυνοι, κατάλληλοι χειρισμοί, επιλογές
31. Είδη ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής
32. Ημερήσιες - Πολυήμερες ενοικιάσεις - διαδικασίες

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια 80 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-Learning)

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.
***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
• YACHTING: Δημιουργία, Οργάνωση και Λειτουργία Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής – Creation, Organization and Operation of a Yacht Company

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.