Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Yachting: Γραμματειακή Υποστήριξη και Συστήματα Κρατήσεων Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
22/4/2024
80 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
20/5/2024
80 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
17/6/2024
80 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιώτες και επαγγελματίες, αποφοίτους ναυτιλιακών και τουριστικών σπουδών καθώς και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη με οποιονδήποτε τρόπο (ίδρυση εταιρείας, στελέχη – ειδικότητες) στον θαλάσσιο τουρισμό με έμφαση στα παρακάτω:

 • Ιδιοκτήτες - ιδρυτές εταιρείας σκαφών αναψυχής.
 • Διαχειριστές εταιρειών σκαφών αναψυχής.
 • Στελέχη επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού.
 • Αποφοίτους ναυτιλιακών σπουδών.

Σκοπός

Το σεμινάριο YACHTING: Γραμματειακή Υποστήριξη και Συστήματα Κρατήσεων Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής έχει ως στόχο την εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη οργάνωση και λειτουργία γραφείου εταιρείας σκαφών αναψυχής.
Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:

 • Κατανόηση του Κλάδου: Εισαγωγή στον κλάδο του yachting στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και στους διάφορους τύπους εταιρειών, σκαφών, πληρωμάτων, και συνεργατών προμηθευτών.
 • Κατανόηση Υπηρεσιών και Προϊόντων: Εκμάθηση των ειδών ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής, των διαδικασιών ενοικίασης, της τιμολόγησης, και της παροχής υπηρεσιών.
 • Εσωτερική Διαχείριση: Οργάνωση γραφείου, διαχείριση προσωπικού, λογιστική διαχείριση, διαχείριση πληρωμών, και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων.
 • Συστήματα Διαχείρισης: Κατανόηση των διαθεσιμοτήτων και ημερολογίων, εισαγωγή στις πλατφόρμες διαχείρισης (back office), μεθόδους πληρωμών, και εκπαίδευση στην πλατφόρμα διαχείρισης Kleesto.
 • Συστήματα Κρατήσεων: Εκπαίδευση σχετικά με τις πλατφόρμες κρατήσεων B2B (Business to Business) και B2C (Business to Client), δυνατότητες δικτύωσης B2B, και την αξία του marketing στον τομέα του yachting.
 • Διαχείριση Ναυλοσυμφών: Κατανόηση των απαιτούμενων εγγράφων, διαδικασιών έκδοσης απόπλου, όρων και λεπτομερειών ναυλοσυμφώνου.
 • Διαχείριση Πελατών (CRM): Εκπαίδευση σε διαχείριση αιτημάτων, παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, διαχείριση περιστατικών, διαχείριση e-mail, και διαχείριση ratings-reviews.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στη διάρκεια του πρωτοπόρου σεμιναρίου YACHTING: Γραμματειακή Υποστήριξη και Συστήματα Κρατήσεων Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής θα παρουσιαστούν όλοι οι τομείς οργάνωσης και λειτουργίας, οι τρόποι εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης, τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, χρήσιμα εργαλεία καθώς και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης (back office) και συστήματα κρατήσεων.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στις Εταιρείες Σκαφών Αναψυχής
2. To yachting στην ευρωπαϊκή αγορά
3. To yachting στην ελληνική αγορά
4. Είδη ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής
5. Ημερήσιες - Πολυήμερες ενοικιάσεις – διαδικασίες
6. Εσωτερική διαχείριση
7. Συστήματα Διαχείρισης
8. Συστήματα Κρατήσεων
9. Ψηφιακή παρουσία εταιρείας
10. Μέθοδοι πληρωμών
11. Ναυλοσύμφωνα
12. Διαδικασίες έκδοσης απόπλου
13. Όροι και λεπτομέρειες ναυλοσυμφώνου
14. Διαχείριση πελατών (CRM)
15. Πλατφόρμα εσωτερικής διαχείρισης "KLEESTO"
16. Πλατφόρμα πωλήσεων Β2C "Click&boat"
17. Πλατφόρμα πωλήσεων Β2Β "NAUSYS"
18. Εξυπηρέτηση Πελατών και Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων
19. Διαχείριση Παραπόνων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια 80 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-Learning)

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.
***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
• YACHTING: Γραμματειακή Υποστήριξη και Συστήματα Κρατήσεων Εταιρείας Σκαφών Αναψυχής – Yacht Company Administration Support and Reservation Systems

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.