Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Λυμπεράκος Ηλίας, Retail Banking - Loans Consultant

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στη Λογιστική και την Χρηματοοικονομική στο Deree-The American College of Greece – πτυχίο Bachelor of Science in Business Administration (Accounting and Finance). Έπειτα, συνέχισε τις σπουδές του στη Μεγάλη Βρετανία στο Lancaster University, όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science in Accounting and Financial Management.

Διαθέτει προϋπηρεσία 14 ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργασθεί στον τραπεζικό τομέα (PANELINIA BANK, CITIBANK) σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατείας και τομέα στεγαστικής / επιχειρηματικής / καταναλωτικής πίστης (back office), στα logistics (KASSOUDAKIS BROS) σε τμήμα key account customer development, σε εμπορικές επιχειρήσεις (ELGEKA) στον τομέα χρηματοπιστωτικού ελέγχου και σε βιομηχανίες (ELAIS), στην οικονομική διεύθυνση. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται στον τομέα της διύλισης και της ενέργειας (HELLENIQ ENERGY – πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) στο νευραλγικό πόστο της διαχείρισης χρηματοπιστωτικού ρίσκου απαιτήσεων από πελάτες. Παράλληλα τα τελευταία 4 έτη διδάσκει μαθήματα λογιστικής, χρηματοοικονομικών και Logistics στη μεταλυκειακή εκπαίδευση.Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

Νταραγιάννη Μαρία, Academic Education Rapporteur

Διοικητικό Στέλεχος (Bank Manager) στην ALPHA BANK επί 23 έτη, με πολυετή εμπειρία στη Διεύθυνση και Ανάπτυξη Καταστημάτων. Διαθέτει αρχικές σπουδές στη Φυσική (BSc Physics) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Executive ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πιστοποίηση Professional Certification (B) Investment Advisor από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα τελευταία 4 χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Σπουδαστές ή απόφοιτους του ευρύτερου τομέα Οικονομίας - Διοίκησης,
  • Επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν να ενισχύσουν τις οικονομικές τους γνώσεις,
  • Στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν την επιθυμία να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους μέσα από την ανάπτυξη του επιστημονικού τους υπόβαθρου, με σκοπό τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών.

Σκοπός

Τι θα Μάθω
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα εξειδικευθείτε στις βασικές αρχές της Τραπεζικής, μεταξύ άλλων και σε θέματα που αφορούν τον τομέα των καταθέσεων και το νομικό και νομισματικό πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς και στις μορφές και μεθόδους διαχείρισης τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων και σε φλέγοντα ζητήματα των τελευταίων ετών [e-banking, capital controls κ.α.]. Θα λάβετε ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση για να διεκδικήσετε μία καριέρα σε υπεύθυνη θέση ή να αναλάβετε ανώτερα τραπεζικά καθήκοντα, ώστε να διασφαλίσετε μια επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μία ολοκληρωμένη & σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων του σύγχρονου τραπεζικού κλάδου

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει σημαντικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Έτσι, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές (οικονομικές - τεχνολογικές), παράλληλα με την παραδοσιακή θέση του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή ανέλαβαν και τη θέση του διαχειριστή κινδύνων, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδά τους. Είναι κρίσιμο για ένα τραπεζικό στέλεχος να έχει ολοκληρωμένη και πιο σύγχρονη εικόνα για τα βασικά θέματα που απασχολούν τον τραπεζικό κλάδο. Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, θα κατανοήσετε σύγχρονα θέματα τραπεζικής και θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες που θα σας εξειδικεύσουν στην αγορά εργασίας, δίνοντας σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Θεματολογία

  • Εισαγωγή στην Τραπεζική
  • Τραπεζικά Προϊόντα - Τραπεζικές Εργασίες
  • Δάνεια – Ανάληψη Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου
  • Συναλλαγματικοί και Λειτουργικοί Κίνδυνοι - Κίνδυνος Αγοράς και Ρευστότητας
  • Νομικό Πλαίσιο - Δίωξη Νομιμοποίησης Χρήματος από Παράνομες Ενέργειες
  • Ηλεκτρονική Τραπεζική
  • Κεφαλαιακοί Έλεγχοι (Capital Controls)

Πληροφορίες συμμετοχής

Τύπος Σεμιναρίου: Online σύγχρονη εκπαίδευση - Zoom

Διάρκεια: 6 εβδομάδες, 30  ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα:2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 18:30 - 21:30 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση (Basic) από την ΑCΤΑ

Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ [Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης].

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή