Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Project Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Γιαννόγκωνας Νικόλαος, Στέλεχος-Σύμβουλος Management

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (M.B.A. Business Economics) από το Πανεπιστήμιο του Sunderland, U.K. και Maitrise A.E.S. στο Διεθνές Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, France. Διαθέτει 15ετή εμπειρία ως στέλεχος σε Πολυεθνικές εταιρίες και 12ετή εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Έχει τελέσει Εμπορικός Διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία Logistics, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Πωλήσεων και Διευθυντής Καταστήματος σε πολυεθνική εταιρεία του Λιανεμπορίου, Υπεύθυνος Τεχνολογίας Εγκατάστασης στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004 και ανεξάρτητος Σύμβουλος Management. Έχει αναπτύξει σειρά επιχειρηματικών σχεδίων και έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης, ως διαχειριστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων R&D.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σπουδαστές/φοιτητές, oι οποίοι θα συμμετέχουν σε διαχείριση κάποιου έργου.
 • Επαγγελματίες που διαχειρίζονται έργα για πελάτες τους και θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους.
 • Όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε θέση και θέλουν να ανελιχθούν, προσθέτοντας γνώσεις καταλυτικές για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος [στελέχη που διοικούν ομάδες ή συμμετέχουν σε Έργα, που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Έργων και να τις αξιοποιήσουν για τη δική τους επιχείρηση κ.α.].
 • Φορείς δημοσίου που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρίες.

Σκοπός

Τι θα Μάθω
To σεμινάριο δημιουργεί επαγγελματίες με κατάρτιση στη διαχείριση πάσης φύσεως έργων. Θα μάθετε να σχεδιάζετε και να διαχειρίζεστε ένα project ή μια επιχειρηματική προσπάθεια, να αξιολογείτε τις απαιτήσεις και να αναπτύσσετε ορθές στρατηγικές και διαδικασίες ανάπτυξης και επίλυσης των προβλημάτων, αλλά και να βελτιώνεστε, ώστε να πετύχετε και να δημιουργείτε εμπορική ή επαγγελματική αξία. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να σχεδιάζετε, να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε ολοκληρωμένα ένα project, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων και τεχνοκρατικών μεθόδων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Εξειδικευθείτε στη σύνθετη διαδικασία Διαχείρισης Έργων, ένα απαραίτητο προσόν στη σύγχρονη αγορά

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και καθώς κάθε πελάτης είναι και ένα διαφορετικό έργο, είναι κρίσιμα σημαντικό ο κάθε επαγγελματίας να χρησιμοποιεί εργαλεία που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπίεση του χρόνου και του κόστους, δηλαδή, την αποτελεσματική διαχείριση κάθε έργου που αναλαμβάνει. Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εισαγάγει στη διοίκηση και διαχείριση έργου και άτομα που δεν ακολουθούν τον κλάδο του Management. Στόχος είναι να κατανοήσετε τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης πάσης φύσεως έργων για να τις αξιοποιήσετε στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική στον χώρο εργασίας σας, σχεδιάζοντας μια επιχειρηματική προσπάθεια ή ένα έργο αφού καταγράψετε τις ανάγκες, αναλύσετε το ρίσκο και το περιβάλλον και γενικά, διαχειριστείτε την προσπάθεια, το κόστος και τους ανθρώπους με δημιουργικό και επαγγελματικό τρόπο.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου
 • Σχεδιασμός & Έλεγχος Strategic Planning
 • Διοίκηση και Διαχείριση. Time Management
 • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Team Management
 • Υλοποίηση – Διαχείριση Λειτουργιών. Operations Management
 • Οικονομική Διαχείριση-Budgeting
 • Προμήθειες & Συνεργάτες - Contract Management
 • Προώθηση & Δικτύωση - Dissemination και Networking
 • Απόδειξε, ότι μπορείς!

Πληροφορίες συμμετοχής

Τύπος Σεμιναρίου: Online σύγχρονη εκπαίδευση - Zoom

Διάρκεια: 5 εβδομάδες, 40 ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα: 2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 17:30 - 21:30 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση (Expert) από την ΑCΤΑ

Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ [Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης].

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή