Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Secretary

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Καλαφάτης Ιωάννης, Digital Marketing Specialist

Απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου στον τομέα Διεθνών Σχέσεων με Μεταπτυχιακό τίτλο στις Ναυτιλιακές σπουδές από το ΠΑ.ΠΕΙ. Εργάζεται ως Senior Digital Marketing Strategist πάνω από 20 χρόνια σε νεοφυείς επιχειρήσεις και διαθέτει πρότερη προϋπηρεσία στον χώρο της Ναυτιλίας, της διαχείρισης αποθήκης, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σπουδαστές ή απόφοιτους του ευρύτερου τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών
 • Νέα στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν την επιθυμία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών

Σκοπός

Τι θα Μάθω
Στο σεμινάριο θα εκπαιδευθείτε στις βασικές αρχές του Management και θα λάβετε εξειδικευμένη γνώση, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για μία σταδιοδρομία σε υπεύθυνη θέση γραμματειακής υποστήριξης Ανωτέρων Στελεχών. Θα εκπαιδευθείτε στη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειμένου να λειτουργήσετε αποτελεσματικά. Θα μάθετε να χειρίζεστε αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζετε θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πελατών, προϊσταμένων εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, να προγραμματίζετε και να οργανώνετε την επικοινωνία του προσωπικού με τα ανώτερα στελέχη.

Περιγραφή σεμιναρίου

Εξειδικεύσου στη γραμματειακή υποστήριξη Διοίκησης και την υποδοχή σε επιχειρήσεις 

Η Γραμματέας Διοίκησης είναι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και με τη γραμματειακή υποστήριξη που παρέχει συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία ενός επιτελικού γραφείου. Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως τα σύγχρονα θέματα διοίκησης και οργάνωσης ενός γραφείου, ανεξαρτήτως αντικειμένου και κλάδου, και να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες που θα σας εξειδικεύσουν, δίνοντας σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι ένα επάγγελμα με άμεση και εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση.

Θεματολογία

Εισαγωγή στο Management Γραφείου

 • Δομή Επιχείρησης
 • Οργανόγραμμα
 • Αρμοδιότητες
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Time Management

Οργάνωση Γραφείου

 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Εμπορική Αλληλογραφία
 • Έκδοση Τιμολογίων
 • Τραπεζικές Συναλλαγές
 • Παραγγελιοληψία
 • Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου

Εξυπηρέτηση Πελατών

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Διαχείριση Παραπόνων και Αντιρρήσεων
 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος

Εξιδικευμένα Καθήκοντα

 • Προγραμματισμός Συναντήσεων
 • Πρακτικά Συνεδρίασης
 • Δελτία Τύπου - Συνέδρια
 • Οργάνωση Meeting
 • Τήρηση Εμπιστευτικού Αρχείου
 • Οργάνωση επαγγελματικών συνεντεύξεων
 • Επαγγελματικά Ταξίδια
 • Αγγλική Οικονομική & Διοικητική Ορολογία
 • Crisis Management
 • Δημόσιες Σχέσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

Τύπος Σεμιναρίου: Οnline σύγχρονη εκπαίδευση - Zoom

Διάρκεια: 6 εβδομάδες, 36 ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα: 2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 18:30 - 21:30 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση (Basic) από την ΑCΤΑ

Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ [Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης].

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή