Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ| ISO 37001:2016

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Πηλείδου Αναστασία

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 37001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 37001και ISO 19011.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

  • οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
  • τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
  • ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης
  • οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου (παράγραφοι 4-10), αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της διαχείρισης καταπολέμησης δωροδοκίας, τη διεργασιακή προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ), τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016, τις βασικές αρχές και τεχνικές που διέπουν την επιθεώρηση ΣΔΚΔ τον ρόλο και τις υπευθυνότητες ενός Επιθεωρητή, αλλά και το πως διενεργείται σε όλες τις φάσεις της μια εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΚΔ (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, ολοκλήρωση).

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή της TÜV AUSTRIA.

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.