Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μεσίτης Ακινήτων - Real Estate Agent

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
50 ώρες

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα. Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, Φοιτητές, Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους, συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές, επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της Μεσιτείας και Διαχείρισης Ακινήτων ως Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι ο σπουδαστής να είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα (πώληση, μίσθωση, αντιπαροχή, ανταλλαγή ακινήτων). Επίσης μπορεί να εργασθεί ως Ανεξάρτητος Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως Σύμβουλος Ακινήτων, ως συνεργάτης γραφείου ή εταιρείας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων - Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας είναι το φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρεία κάθε είδους, που μεσολαβεί για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων (κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων) με κάποιο οικονομικό όφελος. Υποδεικνύει ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακίνητων.

Το έργο του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων επικεντρώνεται στον εντοπισμό προσώπων που επιθυμούν να καταρτίσουν συμβάσεις πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς και συνομολόγησης χρηματικών δανείων και στη πραγματοποίηση συναλλακτικής επαφής με τον εντολέα του. Ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων η αναλαμβάνει να διευκολύνει την κατάρτιση της σύμβασης, συμβάλλοντας στη ρύθμιση ή διεκπεραίωσης επιμέρους ζητημάτων. Η ανεύρεση ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο μεσίτης μπορεί να δείξει ακίνητα που θα ταιριάζουν στις προδιαγραφές του πελάτη. Από τη στιγμή που θα βρεθεί αυτό που θα τον ικανοποιεί, αναλαμβάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο της συμφωνίας.

Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, έχοντας συνολική εικόνα της αγοράς και εμπειρία, μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητο, ούτως ώστε να μη χάσει ο ενδιαφερόμενος πολύτιμο χρόνο ζητώντας κάτι που είναι εκτός της αγοράς, αλλά ούτε και να χάσει χρήματα μη έχοντας εκτιμήσει σωστά την περιουσία του.

Θεματικές Ενότητες

1. Ορισμός & Ρόλος Συμβούλου Ακίνητης Περιουσίας
2. To Real Estate στον κόσμο και τη χώρα μας
3. Σύμβαση Μεσιτείας
4. Υποχρεώσεις Μεσιτών
5. Πειθαρχικό Συμβούλιο & Ποινές - Περιεχόμενο Σύμβασης Μεσιτείας
6. Κώδικας Δεοντολογίας Ο.Μ.Α.Σ.Ε.
7. Ορισμοί & Γενικά Καθήκοντα Απέναντι στον Καταναλωτή
8. Αναζήτηση Πωλητή / Εκμισθωτή
9. Καλλιέργεια Περιοχής Ευθύνης
10. Περιεχόμενο
11. Ανοιχτή Υπόδειξη Ακινήτου
12. Σφαίρα Επιρροής
13. Επαγγελματικός Κύκλος Γνωριμιών
14. Πωλητής
15. Ιδιοκτήτες που Προωθούν Μόνοι τα Ακίνητά τους
16. Προσωπική Εμφάνιση
17. Επεξεργασία Σφαίρας Επιρροής & Συστάσεις
18. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
19. Αξιολόγηση Πωλητή & Ακινήτου
20. 1η Συνάντηση
21. Δημιουργία Σχέσης Εμπιστοσύνης
22. Καταγραφή Ακινήτου & Αξιολόγηση
23. Εντολές Ανάθεσης
24. Τρόποι & Πηγές Αναζήτησης Ακινήτου
25. Συμπλήρωση Εγγράφου Σύμβασης Μεσιτείας (Πώληση & Εκμίσθωση)
26. Αξιολόγηση & Προώθηση Ακινήτου
27. Ανάλυση Ανταγωνιστικής Αγοράς
28. Παρουσίαση Ανάθεσης
29. Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης
30. Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης
31. Όφελος Ημερολογίου Ενεργειών
32. Στόχος Περιγραφής Ακινήτου
33. Ανάλυση Ανταγωνιστικής Αγοράς
34. Τεχνικές Εταιρείες
35. Χειρισμός Αντιρρήσεων
36. Διαχείριση Αντιρρήσεων
37. Ανακεφαλαίωση: Αξιολόγηση Πωλητή/Εκμισθωτή & Αξιολόγηση και Προώθηση Ακινήτου
38. Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Ακινήτου
39. Σενάρια Επικοινωνίας
40. Ο Αγοραστής - Ανεύρεση - Αξιολόγηση
41. Αναζήτηση Ακινήτου για Αξιολογημένο Αγοραστή
42. Ανακεφαλαίωση: Τεχνικές & Στρατηγικές Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
43. 2ο Ραντεβού με Αγοραστή
44. Υπόδειξη - Κλείσιμο
45. Υπόδειξη (Φόβοι, Προσφορά, Ολοκλήρωση Αγοραπωλησίας)
46. Έγγραφα Αγοροπωλησίας
47. Χειρισμός Αντιρρήσεων
48. Ανακεφαλαίωση: Στάδια Υπόδειξης
49. Διαχείριση Αντιρρήσεων
50. Ειδικές Καταστάσεις
51. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
52. Ανοιχτή Υπόδειξη Ακινήτου Ερωτήσεις Αξιολόγησης
53. Ενέργειες μετά την ανοιχτή Απόδειξη Ακινήτου
54. Έντυπο Προσφοράς
55. Μισθωτήρια Συμβόλαια
56. Εκμισθωτής/Μισθωτής
57. Πρότυπο Μισθωτηρίου Κατοικίας
58. Μισθωτήρια Συμβόλαια
59. Πρότυπο Μισθωτηρίου Επαγγελματικής Στέγης
60. Διαχείριση Μισθωμένων Ακινήτων
61. Επενδυτικό Ακίνητο
62. Τεχνική Ορολογία
63. Τεχνική Ορολογία
64. Επενδυτικό Ακίνητο
65. Απόδοση Επένδυσης
66. Τεχνολογία
67. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
68. Προσωπικό Marketing
69. Προσωπική Ανάπτυξη
70. Οργάνωση Χρόνου
71. Επιχειρηματική Ανάπτυξη & Επιχειρηματική Υποστήριξη
72. Προγραμματισμός - Πλάνο Εργασίας
73. Προοπτικές Καριέρας
74. Υποχρεώσεις & Οφέλη
75. Πηγές Εσόδων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 2 ½ Μήνες - 50 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Μεσίτης Ακινήτων – Real Estate Agent

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.