Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 14064-1:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Δρ. Χημ.-Μηχ. Παναγιώτης Αχλάδας
Ανώτερος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Υγεία & Ασφάλεια)

Επικεφαλής Επαληθευτής ΕΑτΘ  (Εκτ. Κανονισμός 2067/2018 & ISO 14064-Μέρος 3:2019)

Δρ. Μηχ.-Μηχ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Επικεφαλής Επαληθευτής ΕΑτΘ  (Εκτ. Κανονισμός 2067/2018 & ISO 14064-Μέρος 3:2019)

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο διήμερο σεμινάριο 16 ωρών θα αναλυθούν μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-Μέρος 1:2018: Προδιαγραφή με καθοδήγηση σε επίπεδο οργανισμού για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και απορροφήσεων.

Μέσω του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022) καθίσταται, βάσει του συγκεκριμένου προτύπου, υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης εκπομπών ΑτΘ και απορροφήσεων από μια σειρά βιομηχανικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στις ομάδες 4η, 6η, 7η, 8η, και 9η του νόμου 4014/2011 (01.01.2026) καθώς και νομικών προσώπων (ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,  εταιρείες ταχυμεταφορών,. επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου) (μέχρι 31.10.2023).

Τέλος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού υποχρεούνται έως 31.03.2023 στην κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών όπου θα γίνεται αναφορά στις ποσότητες ε4κπομών ΑτΘ που θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν βάσει του ISO 14064-Μέρος 1:2018.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει επίσης αναφορά στο πρότυπο «2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», όπως και αυτό αναφέρεται στον κλιματικό νόμο, ως εναλλακτικό πρότυπο βάσει του οποίου είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των εκπομπών ΑτΘ.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει και κατανοήσει τις απαιτήσεις του προτύπου, που θα τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν τις εκπομπές ΑτΘ και τις απορροφήσεις της επιχείρησής τους.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.