Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Influencer Marketing Strategy

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
Elena Spiropoulou, MANAGING PARTNER, SPIROPOULOU LAYWERS
Panagiotis Tsaggas, CEO, SUSURRUS

Σκοπός

Outcomes of this influencer marketing training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated influencer marketing tools.
 • Identify problems, plan and develop problem-solving strategies with your influencers.
 • Evaluate all different insights, analytics, and metrics from influencer's campaigns.
 • Sell influencer marketing services to your customers.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training which offers thorough step-by-step lectures, tutorials and hands-on exercises on all strategies, tools and practices on influencers discovery, evaluation, booking and monitoring.

Benefits of this influencer marketing education
Start a career as an Influencer Marketing Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Topics for this influencer marketing course
Course Introduction

 • Course welcome & overview
 • Course introduction - your account
 • Course introduction - interacting with us

​Influencer marketing strategy

 • The influencer marketing
 • Influencer marketing - Who is an influencer
 • Influencer marketing = marketing
 • Influencer marketing - How to find influencers
 • Influencer marketing - How to evaluate influencers
 • Influencer marketing - How to brief influencers
 • Influencer marketing - Campaign types - brand promotion
 • Influencer marketing - Campaign types - product or service review
 • Influencer marketing - Campaign types - product or service giveaway
 • Influencer marketing - Campaign types - product or service giveaway legal issues
 • Influencer marketing - Campaign types - event coverage
 • Influencer marketing - How much influencers cost
 • Influencer marketing - The brand ambassadors
 • Influencer marketing - Contract with influencers
 • Influencer marketing - Working with influencers
 • Influencer marketing - The metrics
 • Influencer marketing - Summary
 • How to use Susurrus.io influencer marketing tool
 • Susurrus.io - Create campaign
 • Susurrus.io - Campaigns monitoring
 • How to use Upfluence.com browser extension
 • The influencer marketing section summary

Course Epilogue

 • Course epilogue - one last thing before you go

Πληροφορίες συμμετοχής

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video-on-demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Award-winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary, and job positions.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή