Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: Σχολική ετοιμότητα & ανάπτυξη δεξιοτήτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
13/02/2023
18:30 - 21:00

Εισηγητής

Σαντίκου Βασιλική MSc, Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ένα σημαντικό ποσοστό 10-20% παιδιών προσχολικής ηλικίας, έρχεται αντιμέτωπο με δυσκολίες στην επαρκή ανταπόκριση στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Γιατί πολύ απλά όλα τα παιδιά δεν είναι απολύτως έτοιμα να επιδείξουν μια επάρκεια στην επίτευξη γνωστικών, κοινωνικών, γλωσσικών αλλά και λοιπών στόχων σε μια δεδομένη στιγμή. Γιατί όλα τα παιδιά ξεκινούν τη φοίτηση στο σχολείο, αλλά δεν εκκινούν όλα από την ίδια βάση. Κι αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ή να το παραβλέπουμε.

Ωστόσο η ετοιμότητα, είναι ένα πιο σύνθετο τοπίο και αναφέρεται στο σύνολο των ικανοτήτων, συμπεριφορών και γνώσεων που διαθέτει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας για να μεταβεί επιτυχώς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Βασικοί άξονες:

  • Ορισμός και η σημασία της σχολικής ετοιμότητας.
  • Λίστες ελέγχου βασικών δεξιοτήτων του παιδιού.
  • Ο ρόλος των γονιών και τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων του παιδιού και την σχολική προετοιμασία του.
  • Πρώιμη ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Πληροφορίες συμμετοχής

Δήλωση συμμετοχής έως και 10/02.

Κανονισμός διαδικτυακής παρακολούθησης

  • Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν επίσημα κατοχυρώσει τη συμμετοχή τους ενημερώνονται 2 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης στο προσωπικό τους email σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης.
  • Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι απαραίτητο οι κάμερες να παραμένουν ανοιχτές και να κλείνουν μόνο σε συνθήκη διαλείμματος.
  • Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ακουστικών όταν κάποιος δεν βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο λόγω σεβασμού των προσωπικών δεδομένων όλης της ομάδας και προστασίας του απορρήτου των κλινικών περιστατικών που αναλύονται.
  • Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση των σεμιναρίων.

Κόστος Συμμετοχής

 €30

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.