Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Human Resources Manager

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
132 ώρες

Εισηγητής

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και μεγάλη διδακτική εμπειρία καθιστώντας το Πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και πρακτικών γνώσεων.

- Αναγνώστου Πέτρος
- Μαυρίδης Παύλος
- Μυτιληναίος Θάνος
- Χαρίτου Βίκη
- Μπέλσης Κωνσταντίνος
- Κουκουμπάνης Δημήτριος
- Βαρλά Αλεξάνδρα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- Σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη
- Σε Managers που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης μιας ομάδας
- Σε συμβούλους επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
- Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων/ Επιχειρηματίες
- Διευθυντές ή Προϊστάμενους διαφόρων Τμημάτων μίας Επιχείρησης
- Σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν δική τους εταιρεία συμβούλων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
- Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γερές βάσεις στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και επιδιώκουν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους
- Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις εργασιακές σχέσεις, να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Σκοπός

Στόχος του Diploma in Human Resources Management είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, την κατανόηση και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους σημερινούς επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να τους καταστήσει ικανούς να συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

 • Nα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζονται οι κύριοι ρόλοι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων που εξασφαλίζει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Nα κατανοήσουν το φάσμα των διαδικασιών για την προσέλκυση, την ένταξη, την ανάπτυξη, τη δέσμευση και τη διατήρηση εργαζομένων υψηλών επιδόσεων
 • Να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική διαδικασία επιλογής εργαζομένων, που διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να βοηθήσουν τον οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του
 • Nα αποκτήσουν εργαλεία και να εφαρμόσουν τεχνικές που εστιάζουν στην ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών απόδοσης τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο
 • Να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές του σχεδιασμού εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την κάλυψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται όχι μόνο για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας αλλά επίσης για την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών του οργανισμού
 • Να εντοπίσουν τις κρίσιμες θέσεις εντός της επιχείρησης και να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τα άτομα που θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις
 • Να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να αποδίδουν αποτελεσματικά στο ρόλο τους
 • Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα αποζημιώσεων και παροχών
 • Nα κατανοήσουν τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Nα κατανοήσουν τη στρατηγική αξίας των HRIS (Πληροφοριακά Συστήματα HR) και των HR Metrics (Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν στην οργανωτική επιτυχία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει το βασικότερο ρόλο στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα σας μυήσει στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Θα αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εξετάζετε και να διερευνάτε πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και είναι σχεδιασμένο για να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και να καινοτομούν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων από την άποψη της απόκτησης, ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων. Το περιεχόμενο του καλύπτει, από τα θεμέλια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι θέματα ηγεσίας, δημιουργίας ομάδων και coaching και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 360º άποψη για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Οφέλη Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεχνικές και πρακτικές γνώσεις, άμεσα εφαρμόσιμες στην εργασιακή και επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε:

 • Nα επεκτείνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξετε και να διαχειρίζεστε την απόδοση των εργαζομένων
 • Να δημιουργείτε στρατηγικές μάθησης και ανάπτυξης και να αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα τους
 • Να διαχειρίζεστε τις διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής και εισαγωγής
 • Να αναπτύξετε τεχνικές και μεθόδους εφαρμογής συστημάτων παρακίνησης και αμοιβών
 • Nα αναπτύξτε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους του
 • Nα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο εργασίας
 • Να παρακινείτε και να διαχειρίζεστε σχέσεις με αυτοπεποίθηση

Οφέλη για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις

 • Καλύτερες και αποτελεσματικότερες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού
 • Εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης και σχεδιασμού παροχών
 • Διατήρηση κορυφαίων ταλέντων στην αγορά
 • Ισχυρό δέσιμο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Οικονομική διαχείριση προς όφελος του οργανισμού
 • Δημιουργία ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος και ανάπτυξης των εργαζομένων

Αναπτύξτε το ταλέντο σας!
Αναπτύξτε μέσα από το πρόγραμμα τα χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε:

 • Ηγετικά προσόντα και διοικητικές δεξιότητες
 • Αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων
 • Μεγάλη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρειες
 • Εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων και τρόπου σκέψης

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις Φάσεις που περιλαμβάνουν συνολικά έντεκα (11) ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να καλύψουν όλες τις κύριες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Α΄ Φάση: Εισαγωγή

Section 1: Introduction to Human Resources Management
Εισαγωγή στο ΗRM
Αυτοαξιολόγηση (Self-Assessment: Psychometric Test – Skills Assessment Test)
Λειτουργίες και Ρόλος του ΗRM
Πεδίο εφαρμογής και στόχος του HRM
Εξέλιξη & Προκλήσεις του HRM (Από το Personnel στο Talent Management)
Απαιτούμενες ικανότητες στο HRM (Competencies)

Section 2: Competency Management
Ανάλυση του σκηνικού και του σκοπού
Τύποι Ικανοτήτων
Προσδιορισμός Ικανοτήτων
Αξιολόγηση Ικανοτήτων
Αποτίμηση Μοντέλων
Χρήση Μοντέλων

Β΄ Φάση: Βασικός Κορμός

Section 3: Talent Strategy & Planning
Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (Manpower Planning)
Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
Ανάλυση & Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας
Ισότητα & Διαφορετικότητα ( Equality &Diversity)

Section 4: Sourcing & Recruiting
Μέθοδοι & Κανάλια προσέλκυσης Υποψηφίων
Διαδικασίες Συνέντευξης
Behavioral Event Interviewing
Μέθοδοι Αξιολόγησης Προσωπικού (Assessment Centers)
Onboarding

Section 5: Performance Management
Έννοια και βασικά βήματα
Κύρια Χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Αξιολόγησης
Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης
Παράμετροι αξιολόγησης
Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

Section 6: Learning & Development
Αναγνώριση και Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Μέθοδοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Παρακράτηση Εργαζομένων(Retention)
Ανάπτυξη Ταλέντων
Coaching και η σημασία του ως εργαλείου ανάπτυξης

Section 7: Succession Management
Προσδιορισμός των βασικών επιχειρησιακών τομέων και θέσεων
Διαπίστωση Ικανοτήτων (Competencies) για βασικούς τομείς και θέσεις
Εντοπισμός των High-Potential και άλλων υποψηφίων, καθώς και αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ικανότητες των θέσεων
Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαδοχής
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας

Section 8: Leadership Development
Ορισμός Ηγεσίας και γιατί είναι σημαντική
Οι τρεις κατηγορίες ηγετών: Αναδυόμενος, Αναπτυσσόμενος, Στρατηγικός
Οι τέσσερεις φάσεις της Ηγεσίας: Ατομική, Ομαδική, Επιχειρησιακή, Στρατηγική
Ηγετικές Ικανότητες (Leadership Competencies)
Πως αξιολογείται η Ηγεσία (Εργαλεία)

Section 9: Compensation & Benefits
Τι είναι οι μισθοί και οι παροχές
Γιατί είναι σημαντική η μισθοδοσία και οι παροχές
Αμοιβές, παροχές και κίνητρα εργαζομένων
Πώς υπολογίζουν τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού τους μισθούς και τις παροχές
Διάφορα μοντέλα που επεξηγούν τους μισθούς και τις παροχές
Παράδειγμα πακέτου μισθού και παροχών

Γ΄ Φάση:

Section 10: Human Resources Information System & Metrics

Βασικές Δομές & Λειτουργία (Modules)
Σύνδεση του συστήματος με ικανότητες (Competencies)
Ευθυγράμμιση με την Επιχειρησιακή Στρατηγική
Αναφορές και αναλύσεις (Reporting & Analytics)

Section 11: Labor Law
Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Διάρκεια Σπουδών
132 ώρες

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά

Πιστοποίηση
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε τη βεβαίωση παρακολούθησης από το IST και Certificate of Recognition από το Chartered Management Institute (CMI).

Το Chartered Management Institute (CMI),  αποτελεί τον πιο έγκριτο εκπαιδευτικό οργανισμό μάνατζμεντ σε όλη την Ευρώπη, με περισσότερα από 180.000 μέλη.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.