Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Γιώργος Λευθεριώτης

Σε ποιους απευθύνεται

- Στελέχη Επιχειρήσεων
- Συμβούλους που αναπτύσσουν συστήματα μέτρησης επιχειρηματικών διαδικασιών
- Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης
- Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τους Δείκτες Απόδοσης

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» της Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, ή και να θέσουν τους στόχους εκείνους που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην Επιχείρηση.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
- Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισµού και χρήσης των κατάλληλων «Κρίσιμων» Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs), µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας
- Παρουσίαση - ανάλυση “generic” Δεικτών (οι οποίοι εφαρμόζονται «παντού και πάντα»)
- Παρουσίαση - χρήση τεχνικών για συστήµατα Δεικτών - KPIs (Process Mapping-Modelling, Balanced Scorecard κλπ) Τρόποι αποτίµησης δύσκολα µετρήσιµων δραστηριοτήτων µιας Επιχείρησης.
- «Ένταξη» - συσχέτιση ενός συστήµατος KPIs με ένα Σύστηµα Διαχείρισης (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 κλπ) αλλά και με Συστήματα τα οποία θα βασίζονται στις επερχόμενες νέες εκδόσεις των Προτύπων (ISO 9001:2015 κλπ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.