Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τεχνολογία συγκολλήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Λάμπρος Ζάχος

Σε ποιους απευθύνεται

- Μηχανικούς κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιριών
- Μεμονωμένους μηχανικούς,
- Μηχανικούς μελετητικών γραφείων, συμβούλους μηχανικούς κ.α. που εμπλέκονται και ασχολούνται με το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο συγκολλήσεων.

Σκοπός

Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας αναθεωρημένων και νέων προτύπων και προδιαγραφών - ειδικά για τη διεργασία της συγκόλλησης - καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται στους κλάδους αυτούς στο αντικείμενο και την Τεχνολογία των Συγκολλήσεων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική κατάρτιση στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Μεταλλογνωσία
 • Αντοχή υλικών για συγκολλήσεις / Ταξινόμηση Χάλυβα
 • Μέθοδοι Κοπής - Συγκόλλησης
 • Τύποι Συγκολλήσεων
 • Υλικά Συγκόλλησης
 • Σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 • Σχεδιασμός – Γεωμετρία Συμβολισμού & Συγκολλήσεων
 • Υπολογισμός Συγκολλήσεων
 • Σφάλματα συγκολλήσεων
 • Έλεγχος Συγκολλήσεων
 • Συγκολλησιμότητα Χαλύβων & Ποιοτικός Έλεγχος
 • Θερμικές Κατεργασίες
 • Διασφάλιση Ποιότητας για συγκολλητές κατασκευές

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.