Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
CEARS (Centre of Academic Research and Studies)
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• κάθε εργαζόμενο (Στέλεχος και υπάλληλο) Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
• Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί)

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος η κατανόηση του λόγου που οι άνθρωποι μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους., αξιοποιώντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες και ορισμούς που προσδιορίζουν και επεξηγούν ερμηνευτικά την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Επιπλέον, η ανάλυση του πλαισίου που μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης των κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
2. Ισχύς της πειθούς
3. Ο Παράγων «προσωπικότητα» -Τύποι προσωπικότητας
4. Διαχείριση χρόνου (time management)
5. Διαχείριση θυμού (agreement management)
6. Διαχείριση εργασιακού άγχους (stress management)
7. Τρόποι ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης
8. Αξιοποίηση των συναισθημάτων
9. Η αντίσταση στην αλλαγή- Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής (change management)
10. Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τρόποι επίτευξης συνεργασίας
11. Το χτίσιμο και η δυναμική της ομάδας στο εργασιακό περιβάλλον
12. Ικανότητα διοίκησης ομάδας και συνεργασία
13. Εσωτερική παρακίνηση-διαπροσωπικές σχέσεις και συμπεριφορές
14. Υποκίνηση-Ο συμβουλευτικός ρόλος του ηγέτη
15. Διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
16. Θεωρητικές ερμηνείες για τις επιθετικές τάσεις των ανθρώπων
17. Η έννοια της σύγκρουσης- Τυπολογία διαχείρισης της σύγκρουσης
18. Διαπραγμάτευση -Μοντέλα διαπραγμάτευσης- Έμφαση στο “win-win”
19. Διαμεσολάβηση-Εμπόδια στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση
20. Τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων,επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες).

Πληροφορίες συμμετοχής

 Oι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.