Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

CompTIA Cybersecurity Analyst Plus (CS0-002.AE1)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
48 ώρες

Εισηγητής

Νίκος Πισανίδης
Ο Νίκος Πισανίδης είναι ειδικός πληροφορικής με πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας με εμπειρία στις τεχνολογίες J2EE και πιστοποιημένος από το οργανισμό SANS ως GIAC Web Penetration Tester .
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε διάφορα έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και σε θέσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θεωρείται έμπειρος στους τομείς: διαχείρισης S.O.C., σε δοκιμές παρείσδυσης ιστοσελίδων (Penetration Test), στους εσωτερικούς ελέγχους ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013, σύμβουλος ασφάλειας δικτύων-λογισμικού και αξιολογητής σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο NATO.
Είναι ενεργός πρέσβης στο συνέδριο ασφάλειας Security BSides Athens με αφορμή την εμπειρία του ως Technical Track Manager (2014-2017) στο Διεθνές Συνέδριο για το Cyber Conflict, CyCon, που διοργανώνεται από το Νατοϊκό Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας στον κυβερνοχώρο (NATO CCD COE).

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση CySA+ έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες πληροφορικής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύτιμο για επαγγελματίες πληροφορικής με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας που επιθυμούν μεγαλύτερη εξειδίκευση ως αναλυτές κυβερνοεπιθέσεων.
Επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων τόσο να καταγράφουν, παρακολουθούν και ανταποκρίνονται σε ευρήματα κυβερνοπεριστατικών, όσο και στην ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλούς πληροφορικής.
Καλύπτει επίσης εκπαιδευτικά τις πιο σύγχρονες θεμελιώδεις γνώσεις αναλυτών κυβερνοασφάλειας, αναλυτών κυβερνοαπειλών, αναλυτών ασφάλειας εφαρμογών και διαχείρισης κυβερνοπεριστατικών.

Σκοπός

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος CompTIA CySA+ θα είστε σε θέση:

 • Να χρησιμοποιείτε και να εφαρμόζετε προληπτικά μέτρα ασφαλείας εναντίον κυβερνοαπειλών για την υποστήριξη της ασφάλειας οποιουδήποτε οργανισμού και τη διαχείριση ευπαθειών των υπολογιστικών συστημάτων του. (Threat and Vulnerability Management )
 • Προσδιορίζετε και αντιμετωπίζετε τις ευπάθειες των υπολογιστικών συστημάτων και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη λογισμικού. (Software and Systems Security)
 • Εφαρμόζετε έννοιες ασφαλείας για τον περιορισμό του ρίσκου οποιουδήποτε οργανισμού και να κατανοείτε τη σπουδαιότητα εφαρμογής πλαισίου πολιτικών, διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας.(Compliance and Assessment)
 • Αναλύετε και ερμηνεύετε δεδομένα παρακολούθησης ασφάλειας των δικτύων και εφαρμόζετε ρυθμίσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών. (Security Operations and Monitoring)
 • Ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας (Incident Response), αναλύοντας πιθανές ενδείξεις παραβίασης, εφαρμόζοντας βασικές τεχνικές ψηφιακής εγκληματολογίας (digital forensics).

Περιγραφή σεμιναρίου

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα και δικτυακές συσκευές πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων με αντικειμενικό στόχο την ανίχνευση και καταπολέμηση κυβερνοαπειλών καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση CompTIA CySA+ (CS0-002.AE1) / ISBN: 9781644591796.

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

16 μαθήματα

 • 320 μικρού εύρους τεστ αξιολόγησης
 • 160 κάρτες μάθησης
 • λεξικό με 160 ορισμούς
 • 85 ερωτήσεις για αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης των σπουδαστών
 • 85 ερωτήσεις αξιολόγησης του επιπέδου κατακτημένων γνώσεων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων
 • 2 διαγωνίσματα προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης με συνολικά 170 ερωτήσεις
 • 30 labs στα οποία οι σπουδαστές σε εικονικό περιβάλλον μπορούν να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
 • 30 video tutorials

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Chapter 1: Introduction- Today’s Cybersecurity Analyst
Chapter 2: Using Threat Intelligence
Chapter 3: Reconnaissance and Intelligence Gathering
Chapter 4: Designing a Vulnerability Management Program
Chapter 5: Analyzing Vulnerability Scans
Chapter 6: Cloud Security
Chapter 7: Infrastructure Security and Controls
Chapter 8: Identity and Access Management Security
Chapter 9: Software and Hardware Development Security
Chapter 10: Security Operations and Monitoring
Chapter 11: Building an Incident Response Program
Chapter 12: Analyzing Indicators of Compromise
Chapter 13: Performing Forensic Analysis
Chapter 14: Containment, Eradication, and Recoverywww.uCertify.com
Chapter 15: Risk Management
Chapter 16: Policy and Compliance

Οφέλη Παρακολούθησης

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.
 • Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος
 • Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST
 • Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης
 • Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Επαγγελματικές Προοπτικές
Εργασίες που απαιτούν τις γνώσεις CompTIA CySA+ :

 • Threat intelligence analyst
 • Incident response or handler
 • Cybersecurity specialist
 • Security operations center (SOC) analyst- Tier II SOC analyst- Security monitoring
 • Security engineer
 • Cybersecurity analyst
 • Threat hunter

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CompTIA CySA+ αντιστοιχεί στους στόχους των εξετάσεων CS0-002.AE1 και βεβαιώνει ότι ο επιτυχής υποψήφιος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες κυβερνοασφάλειας ώστε να:

 • Εφαρμόζει τεχνικές ανίχνευσης κυβερνοαπειλών,
 • Συλλέγει και αναλύει δικτυακά δεδομένα,
 • Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει αδυναμίες ασφάλειας,
 • Προτείνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων,
 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία και επαναφέρει σε ορθή λειτουργία τα συστήματα έναντι κυβερνοπεριστατικών.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Network + δίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα από την Pearson VUE.

Τόσο το IST όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος μετά από εσωτερικές εξετάσεις.

Η πιστοποίηση CompTIA CySA+ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και επικυρώνει τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται από επαγγελματίες κυβερνο-ασφάλειας σε ενδιάμεσο επίπεδο (ενδεικτικά με τετραετή εμπειρία). Συμβάλλει στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την κυβερνο-ασφάλεια την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής, αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.