Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Project Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
60 ώρες

Εισηγητής

Ντάσιος Δημήτριος, BSc in Mathematics, MBA, PMP®
Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου

Σε ποιους απευθύνεται

Δεδομένου ότι όλες οι εταιρίες ή οργανισμοί υλοποιούν όλο και περισσότερα έργα, πλέον όλα τα ανερχόμενα ή ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων ή οργανισμών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, οφείλουν να γνωρίζουν την επιστήμη της Διοίκησης των Έργων. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους απασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη Διοίκηση Έργων και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και τις νέες τάσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Στελέχη του Ιδιωτικού, Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα
Start-uppers
Eλεύθερους Eπαγγελματίες
Ιδιοκτήτες και εργαζόμενους Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων
Φοιτητές και Aποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός

 Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών και των εργαλείων του Project Management.
 • Στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός Έργου (θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσω των case studies και των ομαδικών εργασιών).
 • Στην εξοικείωση με τις έννοιες και την ορολογία της Διοίκησης Έργων.
 • Στην εμβάθυνση στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου.
 • Στην παρουσίαση των μεθοδολογιών Διοίκησης ενός Έργου (συμπεριλαμβανομένου των Agile και Scrum).
 • Σε βασικές γνώσεις στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο Διοίκησης Έργων (Ms Project).
 • Στην εμβάθυνση σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία μέσα στις ομάδες Έργου.
 • Στην αναγνώριση των βασικών δεξιοτήτων του πετυχημένου Project Manager καθώς και των συνθετικών στοιχείων που χτίζουν συνεκτικές και αποδοτικές ομάδες Έργου.
 • Στην αντίληψη της σημαντικότητας του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office) στην υλοποίηση των Έργων.
 • Στην ενημέρωση σχετικά με επίκαιρες εξελίξεις σχετικά με θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Το Πιστοποιημένο Diploma in Project Management είναι ιδανικό εάν καλείστε να διαχειριστείτε ή να συμμετάσχετε σε έργα και θέλετε να μάθετε και να εφαρμόσετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Έργων.

Δομή Προγράμματος

Θεμελιώδη στοιχεία της Διοίκησης Έργων (Α’ Μέρος)

Τι είναι Έργο
Γιατί γίνεται ένα Έργο
S.M.A.R.T. στην Διοίκηση Έργων
The Project Management Triangle
The Project Life Cycles
The 10 Project Management Knowledge Areas
Ο ρόλος του WBS στο σχεδιασμό του Έργου

Θεμελιώδη στοιχεία της Διοίκησης Έργων (Β’ Μέρος)

Ο προσδιορισμός του σκοπού και η διαχείριση του σε ένα Έργο (Project Scope Management)
Χρονοπρογραμματισμός ενός Έργου (Project Schedule Management)
Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου (Time Management)
Προϋπολογισμός Κόστους του Έργου (Project Cost Management)
Διασφάλιση Ποιότητας (Project Quality Management)
Εντοπισμός και είδη Κινδύνων σε ένα Έργο
Διαχείριση των Κινδύνων του Έργου (Project Risk Management)
Διαχείριση των αλλαγών στα στοιχεία ενός Έργου (Project Change Management)
Διαχείριση των Προμηθευτών ενός Έργου (Project Procurement Management)
Διακυβέρνηση Έργου (Project Governance)
Project, Programme, Portfolio Management
Κλείσιμο ενός Έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας
Κλείσιμο ενός Έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας

Η Διοίκηση Έργων από την πλευρά των Εμπλεκομένων (Γ’ Μέρος)

The Project Stakeholders
Managers and Leaders
The Project Manager’s role
The Project Sponsor and the Product Owner
Η επικοινωνία στο Έργο (Project Communication Management)
Δημιουργία μίας αποτελεσματικής Ομάδας Έργου
Project Manager’s & Project Team’s Emotional Intelligence
The Talent Triangle
Project Mentoring
Διαχείριση συγκρούσεων στο Έργο (Conflict resolution)
Διαχείριση κρίσεων στο Έργο

Μεθοδολογίες προσέγγισης Διοίκησης Έργων (Δ’ Μέρος)

Παρουσίαση μεθοδολογιών ανά είδος Έργου
Εισαγωγή στις νέες μεθόδους προσέγγισης Διοίκησης Έργων-Agile
Agility στους σύγχρονους οργανισμούς
Γνωριμία με την πλέον διαδεδομένη Agile μεθοδολογία (Scrum)
Agile vs Waterfall vs Hybrid vs Kanban vs Scrum

Θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (Ε’ Μέρος)

To Γραφείο Διοίκησης Έργων (Project Management Office) και η λειτουργία του στον Οργανισμό.
A VUCA world (ένας κόσμος συνεχών αλλαγών).
Creating Resilience and the role of the Project Managers.
Project Managers the changemaker agents of the Organizational Transformation.
Τhe Project Economy, Emerging Project Management Trends.
Projects and Strategy.
The Pulse of the Project Management Profession
The Project Manager and Leadership Styles
The Impact of Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA) in Project Management

Case Study με Agile Μεθοδολογία

The value of the Lessons Learnt.

Φορείς και είδη επαγγελματικής πιστοποίησης στo Project Management

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Project Management είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.