Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

BRC Glogal Standard for Food issue 9

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
20/02/2023 έως 21/02/2023
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
03/04/2023 έως 04/04/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 21/02/2023
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 04/04/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • προσωπικό επιχειρήσεων που είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο BRC GS Food issue 9 .
  • υπεύθυνους και μέλη ομάδας  διαχείρισης ποιότητας
  • σύμβουλοι.

Σκοπός

Στο τέλος του σεμιναρίου θα μπορείτε:

  • να κατανοήσετε τους λόγους για τις αλλαγές στο Πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη βιομηχανία.
  • να είστε σε θέση να εξηγήσετε πώς οι αλλαγές θα ωφελήσουν τους λιανοπωλητές, τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές και τους καταναλωτές.
  • να κατανοήσετε τις αλλαγές από την έκδοση 8 στην 9 συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις απαιτήσεις και το πρωτόκολλο επιθεώρησης.
  • να γνωρίζετε πώς πρέπει να διεξάγεται μια επιθεώρηση και πώς να συντάσσεται μια αναφορά επιθεώρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση σε βάθος των νέων απαιτήσεων του προτύπου BRC-GS Food issue 9. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών του προτύπου σε μια πιστοποιημένη επιχείρηση με το BRC-Food.

Πριν από το σεμινάριο θα πρέπει να έχετε διαβάσει την νέα έκδοση του προτύπου BRC Food, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το BRC Bookshop. Στο τέλος του σεμιναρίου μπορείτε να συμμετάσχετε σε εξετάσεις οι οποίες δίνονται online στα αγγλικά, η επιτυχία στις οποίες οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις, θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Αυτό το σεμινάριο αποτελεί μέρος του αναγνωρισμένου προγράμματος των επαγγελματικών δεξιοτήτων του BRC Global Standards Professional.

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πιστοποιητικό BRC.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.