Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά και Στοιχεία Μισθοδοσίας / Τεχνητή Νοημοσύνη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
6/12/2023
6 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/12/2023

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.  Ελεύθερο Ωράριο

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε άτομα, που γνωρίζουν το Λογιστικό Σχέδιο και γνωρίζουν επίσης να δημιουργούν τις βασικές καταχωρήσεις της Λογιστικής, δηλαδή Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Εξοδα και Πάγια.  Είναι e Learning, με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης .

Θέλουν να μάθουν με λεπτομέρειες, να τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία σε υπολογιστή, ενώ παράλληλα, θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις Μισθοδοσίας, χωρίς να θέλουν να μάθουν τα πάντα, σε αυτό το θέμα.

Σ' αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, υποθέτουμε πως έχουμε μία εταιρία, που αρχίζει να εργάζεται τώρα και της καταχωρούμε τη κίνηση  για έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβέστερα για 14 μήνες  Κάνουμε ένα πλήρη Λογιστικό Κύκλο. Δώδεκα μήνες του χρόνου, συν δύο του επόμενου, μέχρι να κλείσει ο Ισολογισμός.

Στη συνέχεια παρέχουμε επιπλέον γνώσεις Μισθοδοσίας.
 
Τα Μαθήματα Παρέχονται από Απόσταση και  είναι e Learning. 

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.
  
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και με μεγάλη εμπειρία, στην Ελληνική αγορά.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εμφανίζονται ένα προς ένα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζονται σε ένα πραγματικό Λογιστήριο.

Ο σπουδαστής παίζει το ρόλο του Λογιστή και κάνει όλη την εργασία.  Ο σκοπός είναι να μάθουμε να δημιουργούμε σωστά τις καταχωρήσεις, δηλαδή το Λογιστικό περιεχόμενο.  Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε ένα πρόγραμμα.

Ξεκινάμε την άσκηση, με το άνοιγμα μιας Νέας Χρήσης και τη καταχώρηση του Λογιστικού Σχεδίου.  Πρέπει να πάρουμε μία εικόνα, πως γίνεται. 

Αμέσως μετά αρχίζει η καταχώρηση των κινήσεων μιας Ολόκληρης Χρήσης.

Η πρώτη Λογιστική κίνηση είναι η κατάθεση του κεφαλαίου της νέας Επιχείρησης.. Στη συνέχεια ακολουθεί η καταχώρηση στο Λογιστήριο της αγοράς των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης.

Από το σημείο αυτό αρχίζει η καταχώρηση μιας σειράς Λογιστικών κινήσεων ρουτίνας. Οι κινήσεις αυτές αντιμετωπίζονται καθημερινά σε κάθε Λογιστήριο. Οι Λογιστικές αυτές κινήσεις είναι Αγορές Εμπορευμάτων, Πωλήσεις Εμπορευμάτων, Εισπράξεις από Πελάτες, Πληρωμές Προμηθευτών κλπ.

Στο τέλος κάθε μήνα έχουμε τη δημιουργία και τη καταχώρηση του Λογιστικού άρθρου της Μισθοδοσίας, καθώς και του άρθρου πληρωμής της μισθοδοσίας. Κατά τη δημιουργία του άρθρου αυτού, παρέχεται μία αναλυτική εξήγηση του τρόπου δημιουργίας του άρθρου.    
Παράλληλα κάθε μήνα καταχωρείται το άρθρο πληρωμής των Εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται ο έλεγχος Λογιστικών Άρθρων και  υπολογισμός του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο, ενώ καταχωρείται και το Λογιστικό άρθρο πληρωμής του ΦΠΑ στο Δημόσιο Ταμείο.

Μετά από τη καταχώρηση των άρθρων αυτών, που συμπληρώνουν τις κινήσεις ενός μήνα, έχουμε το κλείσιμο του μήνα και στην έναρξη καταχώρησης των στοιχείων του επόμενου μήνα.

Κάθε δύο μήνες, κάνουμε τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών  και καταχωρούμε  τη  πληρωμή,  στο Δημόσιο Ταμείο.

Με το τρόπο αυτό, προχωράμε μήνα προς μήνα, βλέποντας διάφορες περιπτώσεις και  φθάνουμε στο δωδέκατο μήνα.    Με το τέλος της καταχώρησης της κίνησης του μηνός Δεκεμβρίου, κάνουμε το κατάλληλο χειρισμό, για να προχωρήσουμε στην επόμενη χρήση.     

Ανοίγουμε μία καινούργια χρήση και εργαζόμαστε παράλληλα σε δύο χρήσεις. Η μία είναι η χρήση που κλείνει  ενώ η άλλη ,  η χρήση που μόλις ξεκινάει.

Στη παλαιά χρήση καταχωρούμε τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ενώ στη νέα  καταχωρούμε τις εγγραφές που αφορούν τις συναλλαγές  του καινούργιου χρόνου, αρχίζοντας από το μήνα Ιανουάριο.

Στη παλαιά χρήση εργαζόμαστε, με σκοπό την εξαγωγή του Οικονομικού αποτελέσματος, Κέρδη ή Ζημίες, της χρήσης που έκλεισε. Για το κλείσιμο του Ισολογισμού καταχωρούνται μία προς μία, οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, που καταχωρούνται ξεχωριστά και όχι με τις κινήσεις του Δεκεμβρίου, ενώ παρέχεται αναλυτική εξήγηση σχετικά με το τί εξυπηρετεί κάθε εγγραφή.
Μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού κλείνουμε τη παλαιά χρήση και τα υπόλοιπα των διαφόρων λογαριασμών, πχ των λογαριασμών Πελατών, Προμηθευτών κλπ μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.  Η διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού, στην άσκησή μας, θεωρητικά, διαρκεί δύο μήνες.
Όλη η άσκηση περιλαμβάνει τη καταχώρηση της Λογιστικής Κίνησης για 12 μήνες, συν δύο μήνες της νέας χρήσης, δηλαδή για 14 μήνες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σπουδαστής καταχωρεί 30-35 κινήσεις κάθε μήνα με αποτέλεσμα σε ένα σύνολο 14 μηνών να καταχωρεί  400 -450 Λογιστικές Κινήσεις. Παράλληλα κάνει 14 φορές τον έλεγχο ΦΠΑ, ασχολείται  14 φορές με τη Μισθοδοσία, συν Δώρα, Άδειες κλπ. Η καταχώρηση των κινήσεων αυτών στον υπολογιστή, του επιτρέπει να εξοικειωθεί με την καθημερινή εργασία  σε ένα Λογιστήριο και μάλιστα με τη σειρά που γίνεται.

Επειδή όλη αυτή η άσκηση γίνεται από Απόσταση,  υπάρχουν απαντήσεις σε όλες τις εγγραφές, με κατάλληλο σχολιασμό, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να διορθώνει τα λάθη του, να εξοικειώνεται με τους διάφορους τύπους καταχωρήσεων και να προχωράει.

Στη συνέχεια παρέχουμε γνώσεις Μισθοδοσίας.  
Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Μισθοδοσίας που αναπτύσσεται:

  • Νόμιμο και Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός, Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
  • Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικιοθελείς Παροχές, Βασική Αμοιβή και Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.
  • Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων.
  •  Εισαγωγή στις Αδειες - Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Ημερών Κανονικής Αδείας, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών – Επιδόματος Υπαλλήλων και Εργατών
  • Λύση Σύμβασης Εργασίας – Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση, Ποσά αποζημίωσης Υπαλλήλων και Εργατών.   
  • Σε όλα αυτά τα θέματα γίνονται ασκήσεις και σε όλες τις Ασκήσεις παρέχονται οι απαντήσεις.

Η Σειρά αυτή, είναι μία πολύ καλή εξάσκηση, στη Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά, σε υπολογιστή, ενώ παρέχει και σημαντικές γνώσεις Μισθοδοσίας.

Τι είναι και τι προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Σπουδαστή

Πρώτα θα εξηγήσουμε τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και στη συνέχεια, τι προσφέρει στο σπουδαστή.
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence), είναι η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ενός ρομπότ που ελέγχεται από υπολογιστή να εκτελεί εργασίες που συνήθως συνδέονται με όντα που έχουν ευφυία.

Με αυτό τον όρο, χαρακτηρίζουμε συχνά, συστήματα που είναι προικισμένα, με διανοητικές διαδικασίες, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, όπως είναι η ικανότητα να σκέφτονται και να παίρνουν αποφάσεις, να ανακαλύπτουν κάποια νοήματα, να μαθαίνουν από την εμπειρία του παρελθόντος κλπ.

Προφανώς, αυτές οι δυνατότητες, είναι πολύ χρήσιμες, στο χώρο της εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, η Euro Logic Studies, πάντοτε πρωτοπόρος, ανέπτυξε τις πρώτες Σειρές Μαθημάτων, που έχουν αυτές τις ικανότητες.  Είναι Μαθήματα e Learning που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τώρα θα δούμε,, σε ποιο σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφαρμόζουμε τη Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιο είναι το αποτέλεσμα, για το σπουδαστή.

Όπως είναι γνωστό, σε όλα σχεδόν τα Συστήματα εκπαίδευσης, ο σπουδαστής παίρνει πρώτα με κάποιο τρόπο τη πληροφορία και στη συνέχεια, προσπαθεί να αφομοιώσει, μέσα από μελέτη και ασκήσεις. Για παράδειγμα, στο Κλασσικό Σύστημα, ο σπουδαστής παρακολουθεί Μαθήματα σε τάξη και στη συνέχεια μελετάει και λύνει ασκήσεις, μόνος στο σπίτι.

Αυτό, με κάποιες διαφοροποιήσεις, συμβαίνει και στο Σύστημα της Euro Logic Studies.  Ο σπουδαστής παρακολουθεί μικρά Videos, που περιέχουν θεωρία και κάποια παραδείγματα και αμέσως μετά, κάνει ασκήσεις.

Στα Λογιστικά,  οι Ασκήσεις είναι συνήθως δημιουργία Λογιστικών εγγραφών.

Ο Σπουδαστής, διαβάζει το κείμενο με την εκφώνηση της Ασκησης, που βρίσκεται στην οθόνη, δημιουργεί την εγγραφή, που θεωρεί πως είναι η λύση της άσκησης και προσπαθεί να τη καταχωρήσει, στο πρόγραμμα που εργάζεται.

Σ' αυτό το σημείο, επεμβαίνουν οι ρουτίνες της Τεχνητής Νοημοσύνης.  Διαβάζουν και αυτές την εκφώνηση, προσπαθούν να κατανοήσουν τι ζητάει η Ασκηση και στη συνέχεια εξετάζουν την εγγραφή που δημιούργησε ο Σπουδαστής. 

Αν η εγγραφή είναι σωστή, αφήνουν τη καταχώρηση να ολοκληρωθεί και βγάζουν ένα σχετικό μήνυμα.

Αν όμως η εγγραφή έχει κάποιο λάθος, βγάζουν ένα μήνυμα, που αναφέρει πως υπάρχει λάθος, εξηγούν το είδος του λάθους,  σημειώνουν στην οθόνη, το σημείο που βρίσκεται το  λάθος και δεν επιτρέπουν τη καταχώρηση της εγγραφής..

Παράλληλα, προβάλουν μία μπάρα με πλήκτρα, που επιτρέπει στο σπουδαστή, να επεξεργαστεί ξανά την εγγραφή που δημιούργησε, με σκοπό να τη διορθώσει ή εναλλακτικά, να παρακολουθήσει Video Clips, που εξηγούν συνοπτικά, το τρόπο δημιουργίας μιας εγγραφής, σαν αυτή που ζητάει η άσκηση.  Είναι ύλη, που παρέχεται στο σπουδαστή, σαν υπενθύμιση.

Η δυνατότητα υπενθύμισης, την ώρα που ο σπουδαστής κάνει άσκηση, είναι μία προσαρμογή της ύλης, στις ανάγκες του συγκεκριμένου σπουδαστή.  Θυμίζουμε, πως δεν έχουν όλοι  οι σπουδαστές, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια κενά  ύλης.

Είναι προφανές, πως αυτή συμπεριφορά του Συστήματος, βοηθάει αφάνταστα το σπουδαστή. Τον βοηθάει τη στιγμή που πρέπει να αυτενεργήσει, τη στιγμή της άσκησης, τη στιγμή που κανένα άλλο, ανταγωνιστικό σύστημα εκπαίδευσης, δεν προσφέρει καμία βοήθεια στο σπουδαστή.  Θυμίζουμε ξανά, πως στο κλασικό σύστημα εκπαίδευσης, την ώρα της μελέτης και άσκησης, ο σπουδαστής είναι μόνος στο σπίτι.  

Με αυτό το τρόπο, δημιουργούνται Σειρές Μαθημάτων, που λειτουργούν σαν ιδιαίτερο Μάθημα.  Μετά τη παρακολούθηση της θεωρίας και σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων, δίπλα στο σπουδαστή, υπάρχει ένας μηχανισμός, που συμπεριφέρεται σαν ένα καλός καθηγητής.  Εντοπίζει τα λάθη του σπουδαστή, τον καθοδηγεί να τα διορθώσει και αν χρειαστεί, του αναπτύσσει συνοπτικά μία μικρή θεωρία, που ίσως έχει ξεχάσει ή εναλλακτικά, δεν γνωρίζει.  Αυτό θα έκανε, ένας κανονικός καθηγητής, που κάθεται δίπλα στο σπουδαστή  και κάνει ιδιαίτερο μάθημα.

Ολο αυτό, είναι μία καινοτομία, που σχεδιάστηκε από τη Euro Logic Studies και δείχνει από μόνη της, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. 
Είναι ξεκάθαρο, πως στη Euro Logic Studies, γίνεται επιμελημένη και επιστημονική εργασία. 

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων
Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει  η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.

Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:
Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.

Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.

Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies,   θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.

Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά,  είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε,  προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε σπουδαστή.

Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: Διάρκεια 40-55 Ώρες, Ολοκλήρωση μέσα σε 6 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν,  παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.
Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 474,  Προκαταβολή: 110 και 7 Δόσεις 52 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 390 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.