Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Financial Management, Accounting & Banking

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
100 ώρες

Εισηγητής

Ντάϊκου Δέσποινα
Βουσινάς Γεώργιος
Γρηγοριάδη Δάφνη
Κωτούλας Σοφοκλής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, Management και Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε συναφείς επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και στον τραπεζικό κλάδο.

Σκοπός

Οφέλη Παρακολούθησης
1.Ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών για να εξηγήσετε χρηματοοικονομικά θέματα και να τεκμηριώσετε τη λήψη εμπορικών αποφάσεων
2.Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρακτικών σε πραγματικά προβλήματα / ευκαιρίες, σε ατομικό ή επιχειρηματικό επίπεδο, σε σχέση με τη λειτουργία, τον έλεγχο, την επένδυση ή / και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, την πρόληψη απάτης
3.Διάγνωση χρηματοοικονομικών κινδύνων και εντοπισμός ευκαιριών των επιχειρήσεων βάσει αξιολόγησης χρηματοοικονομικών (ποσοτικών και ποιοτικών) δεδομένων
4.Διερεύνηση και εμπειρική αξιολόγηση σε πραγματικές επιχειρηματικές υποθέσεις (business case studies)
5.Χρηματοοικονομικές δεξιότητες και επιλογή των κατάλληλων εργαλείων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων στον πραγματικό κόσμο
6.Αξιοποίηση τεχνολογίας πληροφοριών (υπολογιστικά φύλλα, οικονομετρικές τεχνικές και λογισμικό, βάσεις δεδομένων) για την ερμηνεία και ανάλυση χρηματοοικονομικών (ποσοτικών και ποιοτικών) δεδομένων
7.Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων στην λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων
8.Αποτελεσματική επικοινωνία και τεκμηρίωση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και παροχή επαγγελματικών εισηγήσεων/συστάσεων
9.Επαγγελματική συμπεριφορά και κρίση

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Diploma in Financial Management, Accounting & Banking θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την Τραπεζική Λειτουργία, τις Αγορές Χρήματος, του Κεφαλαίου και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους, να εξοικειωθείτε με την έννοια του κινδύνου μιας επένδυσης, του ρίσκου και τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες. Το Diploma in Financial Management, Accounting & Banking αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης και εκπαίδευσης το οποίο θα σας βοηθήσει στην ήδη υπάρχουσα επαγγελματική σας πορεία αλλά και θα σας δώσει και τα απαραίτητα εφόδια για να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα στον κλάδο του Finance & Banking.

Δομή Προγράμματος Σπουδών
FINANCE: Χρηματοοικονομική Θεωρία
FINANCE: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
FINANCE: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
FINANCE: Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις
FINANCE: Αγορές Χρήματος και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
FINANCE: Εσωτερικός Έλεγχος & Απάτη
ACCOUNTING: Χρηματοοικονομική Λογιστική

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.