Σεμινάριο εξ αποστάσεως:
Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ανέστης Β. Λελίδης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενο

  • Η έννοια του δημόσιου έργου – Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις
  • Εργοδότης (κύριος του έργου) – Φορέας Κατασκευής – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικό Συμβούλιο
  • Εργολαβική σύμβαση (διαδικασία εκτέλεσης, επιμετρήσεις/ΠΠΑΕ, λογαριασμοί – πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης – ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ημερολόγιο του έργου, διαχείριση κόστους, πρόγραμμα ποιότητας έργου/ΠΠΕ, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)
  • Έκπτωση Αναδόχου – Διακοπή Εργασιών/διάλυση της σύμβασης – Θέματα Αποζημίωσης – Υποκατάσταση/εκχώρηση έργου
  • Διοικητική παραλαβή για χρήση – Προσωρινή παραλαβή έργου – Εγγύηση έργου (χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης) – Οριστική παραλαβή (συνέπειες αυτής)
  • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας