Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Project Management σε συνεργασία με την projectyou

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Κατερίνα Θεοφανίδου
Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών. Με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%, έχουν εκπαιδεύσει από το 2008 σημαντικό ποσοστό των πιστοποιημένων IPMA-D στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη με ή χωρίς σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, τα οποία διαχειρίζονται, συμμετέχουν σε ή υποστηρίζουν έργα.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
• Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
• Οφέλη διαχείρισης έργου
• Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
• Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
• Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
• Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
• Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη στα έργα (project-oriented organisation)
• Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
• Χρονικός προγραμματισμός έργων
• Παρουσίαση του Microsoft Project
• Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
• Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
• Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
• Διαχείριση αλλαγών – Διαχείριση κινδύνων
• Το marketing του έργου
• Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
• Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan

Οι ενότητες της εκπαίδευσης μπορούν να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες της εταιρείας.
Το πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχές της διαδραστικής εκπαίδευσης και αποτελείται από πληθώρα παραδειγμάτων, ασκήσεων, ομαδικών εργασιών, καταιγισμό ιδεών (brainstorming), παρουσιάσεις από τους εκπαιδευόμενους κλπ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.