E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚτίζοÜμε με γνώση και ασφάλεια

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αναστάσιος Γέραλης: Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ο.Π.Α και MSc Διαχείριση Αποβλήτων από το ΕΑΠ. Αναλυτής Προγραμματιστής από το ΕΛΚΕΠΑ και Ειδίκευση στα Υλικά από Institute Center for Professional Advancement της Χάγης. Διατέλεσε Ερευνητής, Υπεύθυνος Δοκιμών, Ποιότητας και Διευθυντής στο Τμήμα Παραδοσιακών Δομικών Υλικών για 22 και πλέον έτη, στην ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ενώ έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα για δομικά υλικά BRITE, ΠΑΒΕ, EΣΠΑ κ.α. Υπήρξε συνεργάτης του ΕΛΟΤ, της TUV HELLAS για επιθεωρήσεις για FPC για Δομικά Υλικά και για τα πρότυπα ISO 9001, ISO 140001 & OHSAS 18001 καθώς και αξιολογητής του ΕΣΥΔ για το πρότυπο ISO 17025. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτής σε δημόσια , ιδιωτικά ΙΕΕΚ και στο Υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες και έχει εκπαιδευτική εμπορεία ενηλίκων για περισσότερες από 3500 ώρες

Νικόλαος Μαρσέλος: Πολ/κος Μηχ/κος ΕΜΠ (1973), MSc University of Birmingham, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος. Έχει εργασθεί σε εργοτάξια του Εξωτερικού (Σαουδική Αραβία, Συρία, Κύπρος, κ.λπ.), διεθνών ή μεγάλων τεχνικών έργων και σε αντίστοιχα Ελληνικά εργοτάξια (Ολυμπιακό χωριό 2004, ΝΙΑΡΧΕΙΟ). Έχει διατελέσει Δ/ντής ελέγχου ποιότητας σε μεγάλες εταιρείες ετοίμου σκυροδέματος (ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ – Italcementi group, κ.λπ.), σε εργαστήρια δοκιμών (ΕΚΕΤ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – LafargeHolcim group καθώς και στο ΚΕΔΕ / ΥΠΟΜΕΔΙ). Συμμετείχε σε επιτροπές σύνταξης κανονισμών (ΚΤΣ), τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ/ΙΟΚ) και στις τεχνικές επιτροπές ΕΛΟΤ ΤΕ20: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ, ΜΕΤΣ / ΥΠΟΜΕΔΙ.

Μαρία Μήτσιου: Πτυχιούχος της επιστήμης της Φυσικής. Επικεφαλής επιθεωρήτρια ISO 9001 και ISO 14001. Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργου, διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας. Εργάστηκε ως διευθύντρια ποιότητας στο Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος Χρυσόστομος Κόκκινος. Υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιμών σκυροδέματος, αδρανών υλικών, μελετών συνθέσεως, την λειτουργία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17025. Είχε το ρόλο του συμβούλου για την διαπίστευση του Εργαστηρίου Δοκιμών ADOLAB σύμφωνα με το ISO 17025. Δραστηριοποιήθηκε στον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS σε υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας. Εισηγήτρια Σεμιναρίων: Θέμα “ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣTO ISO 14001: 2015”, θέμα “ISO 9001:2015 & Μελέτη Διαχείρισης του Κινδύνου” Α.T.Ε.Ι Πειραιά (2017), θέμα “Πιστοποίηση Σύμφωνα με το ISO 9001:2008” ΕΥΔΑΠ Α.Ε (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης), Ομιλήτρια της ημερίδας « Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών» της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα «Εισαγωγή στο ISO 9001:2008»

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Πολιτικοί Μηχανικοί
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Χημικούς Μηχανικούς
Μεταλλειολόγους Μηχανικούς
Μηχανικούς που ασχολούνται με την ποιότητα
Μελετητές Έργων
Κατασκευαστές Έργων
Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών
Στελέχη Μελετητικών Εταιρειών
Εργοταξιάρχες - Εργοδηγούς

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν την ιστορική εξέλιξη των δομικών υλικών, ώστε να μπορούν:

  • Να περιγράφουν την διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των δομικών υλικών και τους τεχνολογικούς – οικονομικούς παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη αυτή
  • Να διακρίνουν βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και να αναφέρουν προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν, καθώς και παράγοντες που επιδρούν στις ιδιότητες των διάφορων δομικών υλικών
  • Να περιγράφουν διαδικασίες ελέγχου προδιαγραφών των υλικών και να αξιολογούν ως προς την καταλληλότητα τους , ανάλογα με το είδος της κατασκευής
  • Να επιλέγουν το σωστό δομικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες τους –απαιτήσεις των
  • Να μπορούν να κατανοούν την συμπεριφορά των δομικών υλικών με βάση τις ιδιότητες των
  • Να ενημερωθούν σε νέες τεχνολογίες των δομικών υλικών και να παρουσιαστούν σύγχρονα πράσινα υλικά
  • Να εκπαιδευτούν σε θέματα πιστοποίησης δομικών υλικών εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, προδιαγραφών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, νομοθεσίας και τεχνολογιών πράσινων υλικών, σχέσης κόστους μεταξύ νέων πιστοποιημένων και παλαιών υλικών, υφισταμένης νομοθεσίας στα δομικά υλικά και νέων ευρωπαϊκών κανονισμών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες πληροφορίες που αφορούν στα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτοί ορίζονται.

Θεματολογία

1. Παρουσίαση των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα
Θα περιγραφούν περισσότερα από δέκα δομικά υλικά π.χ Αδρανή, Τσιμέντο, Σκυρόδεμα, Ασφαλτικό σκυρόδεμα, Κονιάματα, Οικοδομικά Τούβλα, Ιστοί κ.α

Περιγραφή –Προέλευση Γενικά Χαρακτηριστικά ενός εκάστου Δομικού υλικού
Τρόποι παραγωγής, Επιλογή Επεξεργασία
Ιδιότητες των δομικών υλικών
Έλεγχοι –Αξιολόγηση των δομικών υλικών με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων
Χρήσεις των Δομικών υλικών

2. Νομικές υποχρεώσεις μελετητών – επιβλεπόντων – κατασκευαστών για την επιλογή των δομικών υλικών που ενσωματώνονται στις κατασκευές

Προδιαγραφές Δημοσίων έργων – ΠΕΤΕΠ
Προδιαγραφές εφαρμογών

3. Ποιότητα, Προδιαγραφές

Πράσινα υλικά – τράπεζες πληροφοριών
Παλαιάς & νέας τεχνολογίας υλικά (Σχέση κόστους – προδιαγραφών μεταξύ νέων πιστοποιημένων & παλαιών υλικών)
Τυποποίηση υλικών
Πρότυπα ελέγχου δοκιμών
Προδιαγραφές υλικών – τεχνικοί φάκελοι

4. Πιστοποίηση Δομικών υλικών

Μέθοδοι πιστοποίησης
Φορείς πιστοποίησης
Επίπεδα πιστοποίησης
Δηλώσεις επίδοσης
Σημάνσεις κατά CE

5. Έλεγχος Αγοράς στον Κλάδο των Δομικών Υλικών

Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Εθνική νομοθεσία

6. Έλεγχοι γνησιότητας των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης κατά CE

Τράπεζες πληροφοριών
Υποχρεώσεις φορέων πιστοποίησης
Μεθοδολογία αναγνώρισης πλαστών σημάνσεων

7. Ευρωπαϊκά πρότυπα δομικών υλικών

Σύνταξη - Αναθεώρηση προτύπων
Δομή – μεθοδολογία – πεδία εφαρμογής
Εφαρμογή στην πράξη των προτύπων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 20 ώρες.

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας