Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Core Java: Fundamentals

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
66 ώρες

Εισηγητής

Σπυρίδων Μαύρος
ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Συστημάτων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε Java τεχνολογίες (JSE, J2EE, Spring) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική μάθηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Core Java: Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει την Java ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού αλλά και προγραμματιστές / μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας και μία επιπλέον γλώσσα προγραμματισμού.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι να διδάξει τις έννοιές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού Java και τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία απλών προγραμμάτων Java. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα Core Java: Fundamentas θα έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε object-oriented πρότυπα και πρακτικές.
Εκτός από βασικές αρχές προγραμματισμού καλύπτει προχωρημένες έννοιες και πρακτικές σε θέματα όπως χρήση αρχείων και καταλόγων, multi-threaded programming, ανάλυση και χρήση του Collections Framework, και δημιουργία GUI εφαρμογών.

ΟΦΕΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σήμερα περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια συσκευές χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η ζήτηση για καλά εκπαιδευμένους, υψηλής ειδίκευσης προγραμματιστές Java είναι μεγάλη καθώς ο κόσμος μας γίνεται πιο ψηφιακός, ενώ ο αριθμός των έξυπνων συσκευών που την χρησιμοποιούν αυξάνεται εκθετικά.
Η χρήση της Java έχει πλέον περάσει από τους υπολογιστές στα κινητά τηλέφωνα, στα παρκόμετρα, στις κάρτες δημόσιων συγκοινωνιών, σε ΑΤΜ, σε πιστωτικές κάρτες και τηλεοράσεις κάνοντας τους επαγγελματίες προγραμματιστές απαραίτητους. Σύμφωνα με το Dice περισσότερες από 1 στις 5 από τις 77.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν ανάγκη για γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Core Java: Fundamentals (Pearson VUE) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν να προγραμματίζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

· 15 μαθήματα
· 98 μικρού εύρους τεστ αξιολόγησης
· 100 κάρτες μάθησης
· 101 ερωτήσεις για αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης των σπουδαστών
· 131 ερωτήσεις αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων που έχουν κατακτήσει μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων
· 23 video tutorials

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Core Java: Fundamentals θα είστε σε θέση:

  • Να γνωρίζετε τις βασικές τεχνικές την δομή το συντακτικό και τις βέλτιστες πρακτικές για την σύνταξη κώδικα Java.
  • Να χρησιμοποιείτε ένα ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment) για να γράψετε, μεταγλωττίσετε και εκτελέσετε προγράμματα Java
  • Να αναπτύσσετε πολυνηματικες εφαρμογές υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας την Java
  • Να αναπτύσσετε ασφαλή και επαναχρησιμοποιούμενο κώδικα χρησιμοποιώντας exception handling και generics
  • Να αξιοποιείτε την δύναμη των interfaces, lambda expressions και inner classes

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Chapter 1: Preface
Chapter 2: An Introduction to Java
Chapter 3: The Java Programming Environment
Chapter 4: Fundamental Programming Structures in Java
Chapter 5: Objects and Classes
Chapter 6: Inheritance
Chapter 7: Interfaces, Lambda Expressions, and Inner Classes
Chapter 8: Exceptions, Assertions, and Logging
Chapter 9: Generic Programming
Chapter 10: Collections
Chapter 11: Graphical User Interface Programming
Chapter 12: User Interface Components with Swing
Chapter 13: Concurrency
Chapter 14: JavaFX

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση
Τόσο το IST College όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν, μετά από επιτυχημένες εσωτερικές εξετάσεις, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.