Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ηγεσία & Παρακίνηση Εργαζομένων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/04/2023 έως 07/04/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 07/04/2023

Εισηγητής

Αγγελική Κοτσολάκη

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν
- να κατανοήσουν την έννοια της Ηγεσίας & της Παρακίνησης στο πραγματικό σημερινό περιβάλλον εργασίας
- να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν εφικτές πρακτικές Παρακίνησης εργαζομένων
- να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο Ομαδικότητας & αποτελεσματικές Ομάδες

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση σε βάθος των κινήτρων που παρακινούν τους εργαζομένους. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπου το οικονομικό κίνητρο (τύπου Bonus κλπ) δεν είναι συνήθως εφικτό, η παρακίνηση μέσω εργασιακών συμπεριφορών και πρακτικών έχει καταλυτική επίδραση στην αντιμετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας και στην εξασφάλιση εργασιακών αποτελεσμάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Διαφορές Ηγεσίας & Management
  • Ικανότητες – δεξιότητες του αποτελεσματικού Ηγέτη
  • Μεταρρυθμιστική Ηγεσία - η επίτευξη Αλλαγών στην Επιχείρηση
  • Παράγοντες Παραγωγικότητας & Απόδοσης Εργαζομένων
  • Η διαδικασία της Παρακίνησης
  • Κίνητρα Εργαζομένων
  • Εμπλουτισμός Εργασίας
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εργασία
  • Ανάπτυξη Ομαδικότητας
  • Ρόλοι των μελών της Ομάδας Διαχείριση Συγκρούσεων 

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.