Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Σε ποιους απευθύνεται

Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπευθύνους Υγείας & Ασφάλειας, ηχανικούς που ασχολούνται συμβουλευτικά με θέματα εργασιακών κινδύνων, Ελεγκτικούς φορείς

Περιγραφή σεμιναρίου

 Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

  • Τις παραμέτρους ταυτότητας και προστασίας των ανθρώπων από το θόρυβο και τις δονήσεις στο εργασιακό περιβάλλον
  • Την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα προστασίας, ποιότητας ζωής και συνθηκών εργασίας σε σχέση με το θόρυβο και τις δονήσεις καθώς και τις συνέπειες υπερβολικής έκθεσης
  • Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους φυσικούς παράγοντες κινδύνου θορύβου και δονήσεων στην Ελλάδα
  • Τις δυνατότητες αναγνώρισης, μέτρησης και μελέτης αντιμετώπισης προβληματικών συνθηκών εργασιακού θορύβου και δονήσεων
  • Τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών μέτρησης των παραμέτρων που αντιπροσωπεύουν τον εργασιακό θόρυβο και τις δονήσεις κατά την Ελληνική νομοθεσία και τις μεθόδους μελέτης εξειδικευμένων ηχομονωτικών έργων
  • Συνήθεις μεθόδους αντιμετώπισης εργασιακού θορύβου και δονήσεων με πρακτικά παραδείγματα

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα 
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.