Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Άννα Γεωργίου, Γιώργος Σφέτσος, Γιώργος Μελαχροινός, Αναστάσιος Ναούμ, Κατερίνα Καρανικόλα

Σε ποιους απευθύνεται

Το ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για όσους , που απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών και των αρχών της επιθεώρησης συστημάτων ποιότητας . Καλύπτει επίσης τις ανάγκες του ρόλου του εσωτερικού επιθεωρητή στην ανάπτυξη κι εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό είναι εγκεκριμένο από από τον International Register of Certificated Auditors (IRCA).

Σκοπός

Tο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες για να μπορέσουν να αναπτύξουν, να πραγματοποιήσουν, να συντάξουν αναφορά για εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος διαχείρισης.

Οι συμμετέχοντες θα ειναι σε θέση επίσης να ικανοποιησουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την αρχική πιστοποίηση τους ως εσωτερικών επιθεωρητων IRCA για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο αυτό , συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων , αποκτούν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από το CQI & IRCA. (2351).

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για όσους, που απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών και των αρχών της επιθεώρησης συστημάτων ποιότητας . Καλύπτει επίσης τις ανάγκες του ρόλου του εσωτερικού επιθεωρητή στην ανάπτυξη κι εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό είναι εγκεκριμένο από από τον International Register of Certificated Auditors (IRCA).

Ο ρόλος του εσωτερικού επιθεωρητή ποιότητας αλλάζει. Δεν είναι πλέον αρκετό να ελέγχει, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής επιθεώρησης, μόνο τη συμμόρφωση των διαδικασιών. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι σε θέση να επιθεωρούν διεργασίες με έμφαση στον κίνδυνο. Οι εκπαιδευόμενοι θα αντιληφθούν επίσης ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και βελτίωση των εργασιακών πρακτικών σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό ,το εγκεκριμένο από τον IRCA, σεμινάριο βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν στις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας και να κατανοήσουν το ρόλο του επιθεωρητή στην ανάπτυξή του και στη συνεχή βελτίωση του. Εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη σειρά προτύπων ISO 9000 και στις 7 αρχές διαχείρισης της ποιότητας που τα υποστηρίζουν.

Περιεχόμενα

  • Κύκλος Βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) και άλλες βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας,
  • Επιθεώρηση επιχειρηματικών διεργασιών
  • Προσέγγιση διακινδύνευσης
  • Εσωτερικός επιθεωρητής ποιότητας
  • Δομή και αρχές της σειράς των Προτύπων ISO 9000
  • Απαιτήσεις ISO 9001:2015
  • Θέματα εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
  • Αποτελεσματικές τεχνικές και ορθές πρακτικές επιθεώρησης 

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο CQI/IRCA

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.