Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γειώσεις και Αντικεραυνική Προστασία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
30/10/2023 έως 31/10/2023
8 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/12/2023 έως 19/12/2023
8 ώρες
8 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 31/10/2023
8 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 19/12/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τεχνικοί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις στα συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο

Συστήματα Γειώσεων
• Ορισμοί. Αρχές Συστημάτων Γείωσης
• Εξαρτήματα και ορθές πρακτικές εγκατάστασης
• Θεμελιακή Γείωση. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Υλικά
• Ισοδυναμικές Συνδέσεις
• Εφαρμογές. Παραδείγματα εγκαταστάσεων συστημάτων γείωσης

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
• Κίνδυνοι και οικονομικές συνέπειες από κεραυνικά πλήγματα. Λάθη σε εγκαταστάσεις
• Πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2, -3, ΕΝ 50164)
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Εκτίμηση κινδύνου από κεραυνούς (Υπολογισμοί, διαγράμματα ροής, λογισμικό)
• Σχεδιασμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
• Σχεδιασμός Συστημάτων Αγωγών Καθόδου
• Επιλογή Υλικών
• Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις (Μέτρα προστασίας, Διατάξεις απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, Τύποι διατάξεων, Υλικά, Δοκιμές). Παραδείγματα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.