Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γειώσεις και Αντικεραυνική Προστασία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο

Συστήματα Γειώσεων
• Ορισμοί. Αρχές Συστημάτων Γείωσης
• Εξαρτήματα και ορθές πρακτικές εγκατάστασης
• Θεμελιακή Γείωση. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Υλικά
• Ισοδυναμικές Συνδέσεις
• Εφαρμογές. Παραδείγματα εγκαταστάσεων συστημάτων γείωσης

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
• Κίνδυνοι και οικονομικές συνέπειες από κεραυνικά πλήγματα. Λάθη σε εγκαταστάσεις
• Πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2, -3, ΕΝ 50164)
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Εκτίμηση κινδύνου από κεραυνούς (Υπολογισμοί, διαγράμματα ροής, λογισμικό)
• Σχεδιασμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
• Σχεδιασμός Συστημάτων Αγωγών Καθόδου
• Επιλογή Υλικών
• Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις (Μέτρα προστασίας, Διατάξεις απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, Τύποι διατάξεων, Υλικά, Δοκιμές). Παραδείγματα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.