E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εμπορική Διαχείριση | Softone ERP | Epsilon

Μισθοδοσία, εργατικά & SOFTONE

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εμπορική Διαχείριση | Softone ERP | Epsilon

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, δικηγόρους. Αφορά δε και τον κάθε έναν προσωπικά ως φυσικό πρόσωπο ακόμα κι αν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον βαθμό που οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού Δικαίου και της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. To σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε εργατικά, ασφαλιστικά θέματα όσο και τη μισθοδοσία προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Εκμάθηση της Μισθοδοσίας στο πρόγραμμα Soft1 ERP.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
• Διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας
• Αποδοχές απασχολουμένων με μερική απασχόληση
• Τρόπος καταβολής αποδοχών
• Ωράριο εργασίας
• Υπερεργασία και Υπερωριακή Απασχόληση
• Άδειες μισθωτών
• Λύση σύμβασης εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
• Πρόσληψη/Απόλυση Εργαζομένου
• Δήλωση ατομικών στοιχείων εργαζομένου
• Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών(φυσικά & νομικά πρόσωπα)
• Απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους
• Υποβολή Ε3 στον ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ)
• Ε4.Πίνακας προσωπικού
• Ε5.Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
• Ε6.Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
• Ε7.Βεβαίωση – δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
• Ε8.Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
• Ε9.Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ SOFTONE
• Άνοιγμα εργαζόμενου, ταμείων, ωραρίων. Διαδικασία πρόσληψής του, σχετικά έντυπα
• Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία, διαδικαστικά, έντυπα, υποβολές
• Είδη μισθοδοσίας – τύποι αποδοχών, μερική και πλήρης απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές, Ασθένεια, άδειες κτλ.
• Υπολογισμός μισθοδοσίας τακτικης, Δώρων, επιδομάτων
• Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και Βεβαιώσεων αποδοχών
• Εκτυπώσεις μισθοδοσίας, καταστάσεις ταμείων
• Αποδείξεις πληρωμής εργαζομένων, αρχείο τράπεζας, επικουρικά ταμεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ώρες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με e-learning μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΑΡΟΧΕΣ
• e-Learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
• 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση στην πλατφόρμα.
• Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
• Τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα
• Παρέχεται demo έκδοση της εφαρμογής SOFTONE για εξάσκηση
• Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
• Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.
• Παρέχεται βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας