Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βartending level 1

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
45 ώρες

Εισηγητής

Δρετάκης Γεώργιος

Σε ποιους απευθύνεται

Οι σπουδές στο e-learning πρόγραμμα Bartender level I, απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους στον χώρο του bar, σε επαγγελματίες Bartender, σε ιδιοκτήτες Bar, σε Bar manager που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του με τις νέες τάσεις στο χώρο των Bar.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το e-learning πρόγραμμα σπουδών Bartending Level 1, είναι δομημένο σε κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε ενότητες – μαθήματα. Σε όλο το διδακτικό υλικό, υπάρχει πλούσια κειμενογράφηση, πολλά video που αναδεικνύουν τις τεχνικές και τις πρακτικές εφαρμογές μέσα στο bar και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Παρακάτω αναλύονται τα κεφάλαια του e-learning προγράμματος σπουδών, Bartending Level 1:

 • Ανάλυση του bar ως επιχείρηση
 • Οι τύποι bar, η λειτουργία και ο σκοπός τους
 • Ο ρόλος του bartender και οι κοινωνικές του δεξιότητες
 • Οι γνώσεις που οφείλει να ξέρει ο bartender
 • Οι χώροι του bar & τα βασικά στοιχεία των επιμέρους τμημάτων
 • Οι κανόνες & η διαρρύθμιση του βασικού χώρου του bar
 • Ο εξοπλισμός του bar
 • Τα μηχανήματα του bar
 • Τα ποτήρια του bar
 • Ο προγραμματισμός του bar
 • Η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού
 • Εργασίες πριν από το άνοιγμα του bar
 • Ο τιμοκατάλογος
 • Παρασκευές & γαρνιτούρες ποτών
 • Ταξινόμηση των ποτών
 • Ορεκτικά & επιδόρπια κρασιά
 • Αλκοολούχα ποτά (spirits)
 • Παρουσίαση & ανάλυση των πιο γνωστών & διάσημων εμπορικών ¨σκληρών¨ ποτών
 • Παρουσίαση των cocktails σε κατηγορίες
 • Ανάλυση των τεχνικών παρασκευής των cocktails
 • Παρουσίαση των κλασικών – διαχρονικών cocktails
 • Οι συνταγές & η εκτέλεση των cocktails
 • Αναλυτικά video της παρασκευής των cocktails
 • Video & ανάλυση των τεχνικών του bar
 • Διαδικασία παρασκευής γαρνιτούρας
 • Η ευθύνη του bartender στην κατανάλωση αλκοόλ

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 45 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 έως 10 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.
Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης και παρουσίαση φωτογραφιών
 • Φωτογραφικό υλικό με τα εργαλεία και μηχανήματα του Bar και ανάλυση αυτών
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες καθηγητή
 • Τεχνικές κι επίδειξη σε bar (βίντεο)
 • Επίδειξη μεθόδων παρασκευής Cocktail (βίντεο)
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Bartending kit (προαιρετικό)
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet.

Βίντεο παρουσίασης Σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή