Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους.
Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές πριν την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.
Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα:
• Έχουν κατανοήσει σε βάθος τις αρχές και βάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεωρίας και συλλογιστικής
• Μπορούν να πραγματοποιούν κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση
• Μπορούν να αναπτύσσουν διατύπωση περίπτωσης και θεραπευτικό σχεδιασμό με βάση τον θεραπευτικό στόχο
• Εξοικειωθούν με μεθόδους διαχείρισης πολύπλοκων περιστατικών
• Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένα πρωτόκολλα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών
• Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένες τάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
• Αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα αυτό-επίγνωσης και ενδοσκόπησης
• Αναπτύξουν μια ευρεία, ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία μέσα από την επαφή τους και με στοιχεία άλλων επιστημονικά έγκυρων, ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
• Επιτύχουν τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική ανάπτυξη.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου μάθηση και εξειδίκευση σε ενδιαφερόμενους από όλη την επικράτεια και με υψηλές προδιαγραφές και πλήρη εναρμόνιση με σύγχρονες, τεχνολογικές δυνατότητες προσφέρει την ευκαιρία για εξ’ αποστάσεως φοίτηση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Αναλυτικές Περιγραφές: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική
• Βιολογική βάση της συμπεριφοράς & Νευροβιολογία του συναισθήματος
• Πρώιμες εμπειρίες, δημιουργία σχημάτων και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας
• Η θεραπευτική σχέση στην ΓΣΨ & Θεραπευτική Διαδικασία, Κώδικας Δεοντολογίας
• Συναισθηματικές Διαταραχές
• Αγχώδεις Διαταραχές
• Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές,
• Μετατραυματική Διαταραχή
• Σωματόμορφες Διαταραχές & Διαταραχές Ύπνου
• Θεραπευτικές Δεξιότητες & Η Θεραπευτική Σχέση στην ΓΣΨ
• Συμπεριφορισμός & Τροποποίηση Συμπεριφοράς
• Κλινική Αξιολόγηση, Διάγνωση & Διαφορική Διάγνωση, Αξιολόγηση Αυτοκτονικότητας
• Διαταραχές Προσωπικότητας Α & Ψυχώσεις
• Διαταραχές Προσωπικότητας Β & Θεωρία Θεραπείας Σχημάτων
• Διαταραχές Προσωπικότητας Γ
• Αντίσταση στην Θεραπεία & Δύσκολοι Ασθενείς
• Η Εφαρμογή της ΓΣΨ σε Παιδιά και Εφήβους
• Η Εφαρμογή της ΓΣΨ στην Θεραπεία Ζεύγους & στην Ομαδική Θεραπεία
• Σεξουαλικές Διαταραχές
• Διατροφικές Διαταραχές
• Συναισθηματική ανάπτυξη & δημιουργία σχημάτων και πεποιθήσεων
• Στρατηγικές αντιμετώπισης: γνωσιακές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές
• Διερεύνηση & ψυχό-εκπαίδευση συναισθηματικών αναγκών, σχημάτων, πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης
• Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης ΙΙ & Θεραπευτικού Πλάνου
• Θεραπευτική Συμμαχία & Θεραπευτικές Δεξιότητες ΙΙΙ
• ΓΣΨ Τεχνικές Στην Αναδόμηση Ενδιάμεσων Πεποιθήσεων
• ΓΣΨ Τεχνικές Στην Αναδόμηση Πυρηνικών Πεποιθήσεων & Αναπλαισίωση Πρώιμων Εμπειριών
• Ανατροπή Στρατηγικών Αντιμετώπισης και Συμπεριφορικών Μοτίβων

Κλινική Πρακτική (152 ώρες)
Πρακτική άσκηση θεωρείται η πρόσωπο με πρόσωπο (θεραπευτής – θεραπευόμενος) συνεδρία με διάρκεια 50 λεπτά και στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού πλάνου. Η πρακτική άσκηση ξεκινά από το B’ έτος εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τα εξής: Την ανάληψη 2 περιστατικών (50 ώρες σύνολο), με υποχρεωτική ατομική εποπτεία στο ένα από τα δύο (12 ώρες σύνολο) και την επιλογή της ομαδικής ή ατομικής εποπτείας για το δεύτερο περιστατικό (12 ώρες σύνολο). Το κόστος της ατομικής και ομαδικής εποπτείας το επωμίζονται οι σπουδαστές. Το κόστος της ατομικής είναι 40 ευρώ ανά εποπτική συνεδρία, ενώ της ομαδικής ποικίλει αναλόγως τον αριθμό των εποπτευόμενων (2-3 άτομα/ομάδα).

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος:
Το πρόγραμμα e-learning προσφέρει τη δυνατότητα διετούς και τριετούς φοίτησης, ανάλογα με τον αριθμό των κύκλων που θα επιλέξει να παρακολουθήσει ο κάθε σπουδαστής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο αυτόνομους κύκλους φοίτησης:

1ος κύκλος
= αποτελεί το βασικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, διάρκειας δύο ετών. Περιλαμβάνει 460 ώρες εκπαίδευσης, 152 ώρες πρακτικής άσκησης και 225 ώρες προσωπικής ανάπτυξης. Στους αποφοίτους του 1ου κύκλου, χορηγείται δίπλωμα «Ειδίκευσης στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία»

2ος κύκλος
= αποτελεί το επόμενο βήμα για την κατάρτιση στα νεότερα μοντέλα της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και την επιπρόσθετη κλινική άσκηση, διάρκειας ενός έτους. Περιλαμβάνει 170 ώρες εκπαίδευσης, 190 ώρες πρακτικής άσκησης και 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης. Στους αποφοίτους του 2ου κύκλου, χορηγείται δίπλωμα «Ανώτερης Πρακτικής στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία»

Οι απόφοιτοι του 1ου ή του 2ου κύκλου, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο μονοετές πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων.

Διεξαγωγή Μαθημάτων:
Κάθε έτος σπουδών: περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 17.30 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων γίνεται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης με ζωντανή παρακολούθηση και είναι πολύ σημαντικό οι συμμετέχοντες να έχουν καλή σύνδεση internet, υπολογιστή, κάμερα και μικρόφωνο.

Δομή προγράμματος:
Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται διαδικτυακά ζωντανά μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια e-learning περιλαμβάνουν:
• θεωρητικές εισηγήσεις
• αναλυτικές σημειώσεις
• προτεινόμενη βιβλιογραφία
• παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών
• παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου
• επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων
• προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο

Τα βιωματικά εργαστήρια e-learning περιλαμβάνουν:
• βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου
• πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές
• ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων
• ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών, την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας και την τήρηση αρχείου.
Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ώρες προσωπικής ενασχόλησης των σπουδαστών μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας, την προετοιμασία για την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων και την προσωπική ψυχοθεραπεία με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών.

Δυνατότητες Πιστοποίησης:
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ευρωπαϊκών & Διεθνών φορέων εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το Academy of Cognitive Therapy (A.C.T.) και την British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.).

Κόστος Συμμετοχής

1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.