E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics | Shipping

Διαχείριση Αποθεμάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics | Shipping

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, του Budgeting, της Διαχείρισης Χρόνου και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση και τους Ιδιοκτήτες των Επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 • Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων.
 • Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στη Διανομή των Προϊόντων και τη Διαχείριση του Αποθέματος (RFID, GIS).
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως π.χ.: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με Προσφορές κ.λπ.
 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την Αποδοτικότητα των Προμηθειών, καθώς αξιολογούνται όλα τα σενάρια των προσφορών εκπτώσεων κλίμακος και επιλέγεται η οικονομικότερη λύση με αντιστάθμιση κόστους αγοράς και Χρηματοοικονομικού Κόστους. Επίσης, παρέχονται Εργαλεία για την Αξιολόγηση των Προμηθευτών.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση και την Μείωση των Ελλείψεων.
 • Ταυτοχρόνως θα μειώσουν αντίστοιχα και τον απαιτούμενο χώρο Αποθήκευσης συνέπεια της μείωσης του Αποθέματος.
 • Θα βελτιώσουν την Ακρίβεια του Αποθέματος Αποθήκης καθώς δίνεται Εργαλείο Στατιστικής Δειγματοληψία όπου ελέγχοντας μικρό αριθμό Κωδικών εντοπίζουμε και διορθώνουμε τις αποκλίσεις Φυσικού και Λογιστικού Αποθέματος.
 • Θα βελτιώσουν την Παραγωγικότητα της Λειτουργίας της Αποθήκης και ιδιαιτέρως του Picking με την μελέτη Χρόνων Μεθόδων που θα παρουσιαστεί σε Case Study.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να βελτίωσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις Λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο Υπόδειγμα.
 • Θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και ταυτοχρόνως θα μειώσουν το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης, ως συνέπεια της Προαναφερθείσας μείωσης των Αποθεμάτων.
 • Θα βελτιώσουν, ως συνέπεια των ανωτέρω, την Κερδοφορία της Επιχείρησης και την Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων.

Οι κύριες ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή Προσαρμογή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Το Σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Lean Inventory Management

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και άνευ επιπλέον κόστους Λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα του Σεμιναρίου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι με την Εφαρμογή των Εργαλείων και καλών πρακτικών που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα δοθούν στους συμμετέχοντες επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονο σχεδόν μηδενισμό των ελλείψεων σε διαθεσιμότητα των Προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

  Ενοτητες Σεμιναρίου

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα πρόβλεψης
 • Αποθέματα ασφαλείας
 • Σημείο αναπαραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
 • Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων προϊόντων
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
 • Διαχείριση αποθεμάτων μέσω MRP
 • Ομαδοποίηση παραγγελιών
 • Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διαγνωση αναγκών
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Value Analysis
 • Η αξιολόγηση των προμηθευτών
 • Η διαδικασία παραλαβής των υλικών
 • Η διαδικασία τοποθέτησης - χωροθέτηση υλικών
 • Απαιτούμενος εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η διαδικασία Picking
 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται
 • Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking
 • Συστήματα Barcode
 • Συστήματα RFID
 • Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος Αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
 • Κόστος παραμονής στην Αποθήκη
 • Εντοπισμός Overstock
 • Καθορισμός Οικονομικής Τιμής εκποίησης Overstock
 • Διαχείριση Κοντόλληκτων Υλικών
 • Διαχείριση Ευαλλοίωτων Υλικών
 • Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών
 • Εκπτώσεις Κλίμακος
 • Online Αποθήκη
 • Πρακτικές Βελτίωσης Παραγωγικότητας
 • Η διαχείριση της κατάλληλης Συσκευασίας
 • Μεθοδολογία Μείωσης Αποθεμάτων
 • Η συνεχής Βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Οι κυριότεροι Δείκτες Απόδοσης
 • Αναφορές Αποθεμάτων
 • Η σημασία της ακρίβειας των Αποθέματος
 • Απογραφές
 • Στατιστικός Έλεγχος Αποθέματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου,σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Προβλέψεων
 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό
 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας