Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια για Παιδί & Βρέφος

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
First Help Training & Surviving
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Σκοπός

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές ενότητες, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους, ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Ενότητες

 • Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
 • Κλήση Έκτακτης Ανάγκης
 • Φυσιολογία Παιδιού & Βρέφους
 • Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί καταβύθισης
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Πνιγμονή παιδιού
 • Πνιγμονή βρέφους
 • Θέση Ανάνηψης
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής παιδιού
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής βρέφους

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 3 ώρες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται και με πιστοποίηση Global Cert.

Κόστος Συμμετοχής

40 €

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.