E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματέων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - Εμπορική Διαχείριση | Προγράμματα ERP |Οργάνωση Γραφείου & Δημόσιες Σχέσεις | Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop | Social Media - 100% ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
02/12/2021
60 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
13/12/2021
60 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
26/01/2022
60 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κλάδου, ως υπάλληλοι γραφείου ή στελέχη γραμματειακής υποστήριξης. Το εν λόγω webinar δεν έχει προαπαιτούμενες γνώσεις & καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων πρακτικών γνώσεων που αναζητά κάθε επιχείρηση από έναν υπάλληλo.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Γραμματειακή Υποστήριξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης περιλαμβάνει μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα του εν λόγω webinar καλύπτει πλήρως όλες τις γνώσεις που απαιτεί μια τέτοια θέση εργασίας, καθότι περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση αντικειμένων που αφορούν στην Οργάνωση Γραφείου, στη Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασίας για Συνέντευξη, στη Διαχείριση site & e-Shop, στα Social Media/Facebook-Instagram , στην Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα καθώς και στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση.

Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματίες, στηρίζεται σε πρακτικές εφαρμογές και καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για δουλειά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ENOTHTA I
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - 10 ώρες / 4 μαθήματα

Είδη Γραμματέως
Αρχειοθέτηση
Οργανόγραμμα Εργασιών
Τήρηση πρωτοκόλλου
Σύνταξη επιστολών
Δελτίο Τύπου
Τρόποι αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών
Σύνταξη βιογραφικού

ENOTHTA IΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP- 15 ώρες/ 5 μαθήματα

Διαχείριση Ιστοσελίδας μέσω του CMS WordPress | Βασικές Λειτουργίες (Προσθήκη Άρθρων , Δημιουργία
Δημοσιεύσεων, Προσθήκη Φωτογραφιών, Εγκατάσταση Πρόσθετων , Δημιουργία Σελίδων & Μενού, Επεξεργασία
Προφίλ)
Διαχείριση e-Shop | Διαχείριση Προϊόντων και Παραγγελιών
Εισαγωγή στο Photoshop – Επεξεργασία Εικόνων /Φωτογραφιών | Εισαγωγή , Οργάνωση & Διαχείριση Φωτογραφιών,
Περιβάλλον και Εργαλεία του Photoshop, Αλλαγή Μεγέθους, Τροποποίηση Φωτεινότητας & Contrast, Δημιουργία
Φωτοσκιάσεων με διάφορα Φίλτρα

ENOTHTA ΙII
SOCIAL MEDIA – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK/INSTAGRAM – 9 ώρες / 3 μαθήματα

Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας,
Δημιουργία Εταιρικής Σελίδας)
Pinterest (Παρουσίαση προϊόντων σε e shop)
Τwitter
Linkedin (Προβολή προσωπικού προφίλ σε ενδεχόμενους εργοδότες- Έρευνα υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Δικτύωση
και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη)
Youtube (Δημιουργία καναλιού)
Instagram

ENOTHTA IV
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS ERP - 16 ώρες/ 5

Μαθήματα
Παραγγελιοληψία
Καταχώρηση Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων,
πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATLANTIS ERP - 6 ώρες/ 3 μαθήματα

Καταχώρηση Παραστατικών Πωλήσεων – Αγορών
Καταχώρηση Εξόδων
Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
Εκτύπωση Ισοζυγίου

** Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης χειρισμού στο πρόγραμμα κεφάλαιο erp κατόπιν συνεννόησης, με
προσθήκη επιπλέον ωρών διδασκαλίας **

ENOTHTA V
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr) - 4 ώρες/ 2 μαθήματα

Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

Προγραμματισμός ωρών ανά ενότητα:
Οργάνωση Γραφείου (Αρχειοθέτηση, Πρωτόκολλο, Σύνταξη Επιστολών κτλ.), Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασία
για Συνέντευξη - 10 ώρες /4 μαθήματα
Διαχείριση site - 6 ώρες/ 2 μαθήματα
Διαχείριση e-Shop & Εισαγωγή στο Photoshop - 9 ώρες/ 3 μαθήματα
Social Media Marketing/Facebook-Instagram - 9 ώρες/ 3 μαθήματα
Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα: Πρακτική εφαρμογή στο Atlantis erp - 22 ώρες/ 8 μαθήματα
(Υπάρχει δυνατότητα επίδειξης χειρισμού και στο πρόγραμμα κεφάλαιο erp κατόπιν συνεννόησης με επιπλέον ώρες)
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – 4 ώρες/ 2 μαθήματα

** Οι παραπάνω ενότητες μπορούν να διδαχθούν και με διαφορετική σειρά. **

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ώρες (50λεπτες) / 2.5μήνες (2φορες/εβδομάδα x 3ώρες)
ΩΡΑΡΙΑ: Πρωινά από τις 10:30πμ & Απογευματινά μετά τις 5μμ & Βραδινά από τις 8μμ
Το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με τις συμμετοχές κατόπιν συνεννόησης

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ LIVE STREAMING
To πρόγραμμα σεμιναρίου διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, με Live εισήγηση μέσω εύχρηστης online πλατφόρμας (τηλεμαθήματα) με χρήση laptop ή desktop.

• Εκπαιδεύουν εισηγητές έμπειροι επαγγελματίες, ενεργοί στην αγορά εργασίας.
• Χορηγείται πλήρες πακέτο σημειώσεων
• Το σεμινάριο πραγματοποιείται είτε εξ’ αποστάσεως με Live εισήγηση, είτε δια ζώσης στα εργαστήριά μας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΚΕΜΕ αποτελεί Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας 2101023 (Κε.Δι.Β.Μ.1). Μετά το πέρας
του σεμιναρίου χορηγείται αντίστοιχη Βεβαίωση Σπουδών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

590€ | Black Friday -15% : 500€ Προκαταβολή με την εγγραφή 160€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας