Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επικοινωνία και Διαφήμιση στο Internet

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

 • Γιώργος Φρίγκας
 • Δημήτρης Πεφάνης

Σε ποιους απευθύνεται

• Media specialists
• Web designers - Administrators
• Στελέχη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Στελέχη Μάρκετινγκ
• Εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, MKO

Περιγραφή σεμιναρίου

Όλοι σήμερα αναγνωρίζουν το ρόλο της επικοινωνίας στο Internet και την σημασία αξιοποίησης πλατφορμών όπως η Google, το Facebook, το Instagram, το LinkedIn κ.α. Ωστόσο, για να μπορέσει κανείς να αναπτύξει το κατάλληλο μίγμα επικοινωνιακών δράσεων και να επιλέξει την κατάλληλη κάθε φορά πλατφόρμα για να πετύχει τους στόχους του χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις.

Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται σε βάθος μια στρατηγική προσέγγιση της επικοινωνίας στο Internet και γίνεται κατανοητή η σημασία εννοιών όπως η ανάλυση δικτύων . Επίσης εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων στις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες (όπως λ.χ. Google Ads και Facebook Ads), η σημασία των κοινωνικών δικτύων, το social media, monitoring κ.ο.κ.

Περιεχόμενα

1) Επικοινωνία στο διαδίκτυο

 • Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες
 • Το τοπίο στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Βασικές έννοιες ανάλυσης δικτύων
 • Προκλήσεις

2) Οι πλατφόρμες επικοινωνίας και διαφήμισης στο Διαδίκτυο

 • Google Ads
 • Facebook/Instagram Ads
 • Άλλες πλατφόρμες διαφήμισης
 • Keyword optimization

3) Κοινωνικά δίκτυα και εταιρική επικοινωνία

 • Η εικόνα σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Τεχνικές και στρατηγικές προσεγγίσεις
 • Social Media Monitoring

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.