E-Learning:
Πληροφορική

Νέο Σεμινάριο Ενισχυτικής Μάθησης για DPOs ωφελούμενους Επιστήμονες- Ελεύθερους Επαγγελματίες πληττόμενους από τον COVID-19

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Λεωνίδας Ι. Κανέλλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Επαγγελματιών Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO Network)
Γεώργιος Λευθεριώτης, MSc, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής και Εισηγητής TUV HELLAS (TUV NORD)
Ανδρέας Πολυκάρπου, Business and Risk Analyst

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μηχανικούς ή στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρακολουθήσουν βασική εισαγωγική εκπαίδευση μέσω επιδοτούμενων voucher τηλεκατάρτισης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

ΣΚΟΠΟΣ

 Συμπλήρωση και ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με βάση τις απαιτήσεις της Πιστοποίησης μέσω εξετάσεων που διεξάγονται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ ISO/IEC 17024.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Το σεμινάριο, διάρκειας 5 ωρών, προσφέρεται μόνο κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, διεξάγεται εξ αποστάσεως και έχει στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις τους ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων των εξετάσεων πιστοποίησης DPOs σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024. Απευθύνεται σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μηχανικούς ή στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρακολουθήσουν βασική εισαγωγική εκπαίδευση μέσω επιδοτούμενων voucher τηλεκατάρτισης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και έχει τα εξής περιεχόμενα :

Περιγραφή Σεμιναρίου Ταχύρρυθμου DPO Training (5 ώρες)

1. Ρόλος Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (DPO) υπό το θεσμικό πλαίσιο του GDPR (προσόντα διορισμού, δεξιότητες, εργασιακό καθεστώς, ενδο-ομιλικές σχέσεις, αρμοδιότητες, επικοινωνία με Εποπτικές Αρχές Ιδιωτικότητας, νομική και προσωπική ευθύνη, ασφάλιση)

2. Πρακτικά παραδείγματα και μελέτη περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής GDPR. Νομικές, τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις (σύννομη συλλογή και επεξεργασία, ασφάλεια πληροφοριών, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαφάνεια, λογοδοσία κλπ).

3. Διαχείριση Δικαιωμάτων Υποκειμένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας δεδομένων κλπ) Αρχές σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών

4. Μεθοδολογία μελετών ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA), στην ανάλυση αποκλίσεων (gap analysis) για προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών» για εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, τρίτους προς αποφυγή διοικητικών προστίμων (έως 4% επί του τζίρου ή 20 εκ Ευρώ)

5. Οργάνωση Γραφείου, στελέχωση, διαπίστευση, διαχείριση παραβιάσεων, ανακοίνωση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στα υποκείμενα

6. Εργαλεία διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, πρότυπες συμβάσεις, κώδικες δεοντολογίας). Security Officer).

7. Εξοικείωση με Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (ISO 27001 / 27002, ISO 27799, ISO 27018, ISO 29100, 29134 κλπ), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές

8. Ένταξη της ιδιωτικότητας σε ευρύτερα σχήματα Goverance, Risk & Compliance. Διαχείριση τεχνικών εργαλείων ιδιωτικότητας (Κρυπτογράφηση, Ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση κλπ

9. Μεθοδολογία και τύποι ελέγχων επιθεωρήσεων, προετοιμασία για πιστοποιήσεις (GDPR Certification Schemes) από τους αρμόδιους φορείς.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας