Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 9001:2015 – Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
BQC
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όλους τους Διευθυντές, Στελέχη Επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την οργάνωση της επιχείρησης, Επαγγελματίες Ποιότητας.
• Σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, σε εσωτερικούς – εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας, σε Συμβούλους Ποιότητας.
• Σε όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας. Το Πρότυπο 9001:2015 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, ενώ αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση του ISO 9001:2008, η οποία φέρει τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στις τελευταίες τάσεις και στη σύγχρονη αγορά.

Πληροφορίες συμμετοχής

Γιατί να επιλέξετε τη BQC
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει υψηλότερο επίπεδο γνώσεις και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Κλείστε θέση τώρα για το Εξειδικευμένο αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.
 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.