Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Η Νέα Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα (Ν. 4624/2019) και η Ένταξη της στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Δρ Λεωνίδας Κανέλλος
Δικηγόρος, ΔΝ, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, τ. Πρόεδρος ΕΕΤΤ και Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC)

Περιγραφή σεμιναρίου

Ως γνωστόν, στις 29 Αυγούστου ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και της Οδηγίας 2016/679 περί επιβολής του νόμου από τις διωκτικές αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Ακτοφυλακή, Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος κλπ.). Το προτεινόμενο μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την TUV Hellas, διάρκειας 7 ωρών, στοχεύει να παράσχει με απλό και κατανοητό τρόπο, στα αρμόδια στελέχη κάθε υποχρέου οργανισμού, στοχευμένη πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση για διαδικασίες συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο περί ιδιωτικότητας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους θέματα:

 • Οι επιπτώσεις του ελληνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (υπουργεία, δήμοι, εταιρίες, δικαστήρια, αστυνομία, διωκτικές αρχές)
 • Κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΓΚΠΔ 2016/679 και Οδηγίας 2016/679
 • Σχέση ΓΚΠΔ 2016/679 και Οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 1148/2016 (NIS Directive)
 • Η δράση των ευρωπαϊκών οργάνων (ENISA) και των Εποπτικών Αρχών (ΑΠΔΠΧ, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας)
 • Η εφαρμογή της Οδηγίας NIS σε φορείς ενέργειας, μεταφορών, τραπεζών, χρηματοπιστωτικής αγοράς, υγείας, ύδατος και ψηφιακών υποδομών.
 • Η εφαρμογή της Οδηγίας 2016/679 των διωκτικών και δικαστικών αρχών σε καταδικασθέντες, υπόπτους τέλεσης αδικημάτων και μάρτυρες
 • Εθνική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια και όροι επεξεργασίας
 • Πολιτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας
 • Το εργασιακό καθεστώς των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων
 • Οι εθνικές αποκλίσεις από Κανονισμό και Οδηγία
 • Υπόχρεοι συμμόρφωσης και εξαιρέσεις
 • Νομιμότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκτός αρχικού σκοπού
 • Κυρώσεις και πρόστιμα (ανώτατα όρια επί δημοσίου τομέα, δικαστική αμφισβήτηση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.