Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΝ ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όλους ανεξαρτήτως τους ιδιώτες, τους εργαζόμενους και τα στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015
• Στους Υπεύθυνους Τμημάτων και Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας
• Στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
• Σε Συμβούλους και Επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας

Περιγραφή σεμιναρίου

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει δύο μέρη όμως θα πραγματοποιηθεί μόνο το πρώτο τη συγκεκριμένη ημερομηνία:

Α΄ μέρος (Για Εσωτερικούς και Επικεφαλής Επιθεωρητές)
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015 και αναλύονται οι απαιτήσεις του. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου.

Β΄μέρος (Αφορά κυρίως τους Επικεφαλής Επιθεωρητές)
Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων (μεθοδολογία και τεχνικές) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 9001:2015.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίδονται σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα με τη θεωρητική προσέγγιση του προτύπου αλλά και ασκήσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή περιλαμβάνεται βεβαίωση EUROCERT ACADEMY

Διεξαγωγή Φεβρουαρίου: (A ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ) 22/02/2021 23/02/2021 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.