Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Leadership: Η Ηγεσία και τα ηγετικά χαρακτηριστικά στην Επιχείρηση ή στον Οργανισμό

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/7/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
26/8/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
23/9/2024

Σκοπός

Το σεμινάριο σκοπεύει στην κατανόηση, από την πλευρά των συμμετεχόντων, των επιδεξιοτήτων της ηγεσίας, που είναι αναγκαίες, όσο και οι επιδεξιότητες του Μάνατζμεντ, σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως στη διαχείριση της απόδοσης, στην επικοινωνία του οράματος, στην αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων, στην αντιμετώπιση των κρίσεων και συγκρούσεων, στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και στην υποκίνησή τους, στην πρόκληση για αλλαγή και μετασχηματισμό. Ας μην ξεχνούμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν πάντα αναγκαία μια ισορροπία μεταξύ του Μάνατζμεντ και της ηγεσίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο σεμιναρίου:
1. Ηγεσία: θεωρία και πράξη-Τι κάνει έναν Leader
2. Ηγεσία και Management- Manager και ηγέτης
3. Η ηγεσία στην πράξη της επιχείρησης ή του οργανισμού
4. Ανάλυση των πέντε πρακτικών της ηγεσίας
5. Κατηγορίες ατομικής εξουσίας μέσα στην οργάνωση
6. Χαρακτηριστικά του ηγέτη
7. Δεξιότητες ή επιδεξιότητες του Προσωπικού
8. Η θεωρία διαδρομής στόχου για την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας
9. Τεχνικές της ηγεσίας
10. Διεύθυνση της λύσης των προβλημάτων
11. Ηγεσία και αλλαγή
11. Ηγεσία και ανάπτυξη δομών
12. Ηγεσία και εργασιακές σχέσεις
13. Ηγεσία και υποκίνηση
14. Ηγεσία και στόχοι-Διοίκηση με στόχους
15. Εξέταση περιπτώσεων και συμπεράσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου δίνετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινήσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο.
 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.